Minister Martina: Kleine crediteuren van hun tegoeden verzekerd

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met het instemmen met het bij consensusrijkswet te regelen Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (OHO) komt er vanuit Nederland ook een geldinjectie van 172 miljoen gulden voor de problematische Girobank.
Dat heeft minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling gisteren tijdens een buitengewone persconferentie bekendgemaakt. Daarbij gaf hij samen met premier Eugene Rhuggenaath (PAR) meer inzage in het OHO en het daarbij behorende Landspakket, waarvoor de regering van Curaçao een politiek commitment aan Nederland heeft afgegeven.GIRO BANK DUSHI
Eerder was al bekend dat Nederland een bijdrage aan de oplossing voor de Giro-problematiek aan instemming met de toen nog Caribische Hervormingsentiteit (CHE), inmiddels OHO, koppelde. Nu is door Martina aangekondigd wat deze oplossing van Nederlandse zijde inhoudt. Met de liquiditeitsinjectie van 172 miljoen gulden kunnen - zo geeft de minister aan - verreweg de meeste maar niet álle rekeninghouders van hun tegoeden bij de bank worden gegarandeerd. ,,Wel kan ik alle kleine crediteuren garanderen dat ze over hun geld kunnen beschikken”, aldus Martina vol overtuiging.
De Giroklanten met zeer grote deposito’s zullen meer geduld moeten hebben. In totaal zouden de tegoeden ruim 450 miljoen bedragen. Het gaat om circa 2.000 tot 2.500 rekeninghouders. Enkele tientallen met aanzienlijke bedragen bij Girobank moeten langer op hun geld wachten; dat gebeurt bij inning van door Giro verstrekte leningen. Het gaat dan onder meer om Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en Refineria Isla Curaçao/PdVSA.
Overigens is Giro in verband met de noodregeling, die eind 2013 op verzoek van de Centrale Bank door het gerecht werd uitgesproken, ook de CBCS een aanzienlijk bedrag verschuldigd; namelijk zo’n 270 miljoen.
Enkele maanden terug leek de oplossing voor de noodlijdende particuliere Girobank nog bij het APC te liggen. Laatstgenoemde, zelf aandeelhouder in Girobank en dus ook depositohouder, zou een flink deel van de in problemen verkerende Girobank overnemen, maar deze deal ketste uiteindelijk af. Alles leek in kannen en kruiken toen APC te kennen gaf dat de waarde van de Girobank door de coronacrisis enorm was gedaald. Medio juli liet het pensioenfonds weten maximaal nog 66,6 miljoen (40 procent van de bijgestelde nominale waarde van 166 miljoen) te willen neertellen. Door het veel lagere bod zou het Land veel méér moeten bijdragen aan de oplossing van de Girobankkwestie, waarop ‘per direct’ de onderhandelingen met APC werden beëindigd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).