Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De entertainmentsector van Curaçao mag gefaseerd weer open, mits dit op verantwoordelijke wijze gebeurt. Dat is het resultaat van gesprekken tussen de vereniging voor musici en artiesten van Curaçao, Amak, en minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling.
In een persbericht maakt Amak bekend dat een commissie gedurende de afgelopen dagen heeft vergaderd met functionarissen van de regering. Hiermee is gehoor gegeven aan het verzoek van Amak om samen om de tafel te zitten en een oplossing te zoeken voor de entertainmentindustrie die het sinds de lockdown die in maart werd afgekondigd, zwaar heeft. Amak, die namens restauranteigenaren en -werknemers, cafés, hotels en musici optreedt, geeft aan dat tijdens de besprekingen goed duidelijk is geworden hoe breed de entertainmentsector op Curaçao is.
De commissie heeft met vertegenwoordigers van de overheid verschillende aandachtspunten besproken, waaronder hoe en onder welke voorwaarden deze sector weer geopend kan worden en dat iedereen die actief is binnen de sector uiteraard zijn of haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook is gesproken over een financiële compensatie. Amak maakte eerder bekend dat enkele artiesten in aanmerking zijn gekomen voor een financiële compensatie. De wens is dat deze wordt vastgesteld zodat zij hierop kunnen blijven rekenen, zolang de industrie niet volledig geopend is. amak
Amak geeft aan bijzonder dankbaar te zijn aan minister Martina en functionarissen van de politie en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur ‘voor hun bereidwilligheid om samen met onze commissie tot afspraken te komen om samen de entertainmentsector gefaseerd te openen, conform verantwoordelijke voorwaarden’. ,,Laten we hopen dat Covid-19 spoedig van de wereldkaart wordt weggevaagd, zodat vrede en rust weer kunnen heersen in ieder huishouden”, aldus Amak tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).