Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alternatieven voor Nederlandse financiële hulp zijn er niet of beperkt en slechts tijdelijk, aldus Richard Doornbosch de nieuwe president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint maarten.
Zijn eerste Report of the President, in verband met de publicatie van het CBCS-verslag over het eerste kwartaal van 2020, staat voor een groot deel in het teken van de coronacrisis en de effecten die dit heeft op de economieën, financiën en het sociaalmaatschappelijk welzijn van deze Caribische landen. cbcs
,,De al fragiele economieën van Curaçao en Sint Maarten kunnen deze crisis niet weerstaan zonder externe financiering.” Er is al voor bijna 500 miljoen gulden aan liquiditeitssteun verstrekt, in de vorm van een renteloze tweejarige lening, geconditioneerd aan bepaalde bezuinigingsmaatregelen.
,,Aanvullende ondersteuning is onmisbaar”, vervolgt Doornbosch, die erop wijst dat er wordt onderhandeld over de ‘strikte voorwaarden’ die Nederland stelt ,,Maar deze moeten spoedig worden afgerond om de voortzetting van de crisishulp veilig te stellen en perspectief te bieden voor een duurzaam herstel in 2021 en daarna.”
De CBCS was door de regering(en) om advies en input gevraagd in verband met mogelijke ‘alternatieven’. Het is niet bekend of dit al formeel is beantwoord, maar in zijn verslag legt de Centrale Bank-president uit dat er nauwelijks alternatieven zijn.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.