Sector moet meer bijdragen aan Landskas

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Masterlicentiehouders op Curaçao voor zogeheten buitengaatse hazardspelen (online gaming) moeten voortaan 240.000 gulden per jaar betalen voor hun vergunning. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de huidige 120.000 gulden.

online gamingMet de verhoging van het vergunningsgeld komt er meer beschikbaar voor de (lege) overheidskas.

Volgens Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) telt Curaçao in totaal zeven masterlicentiehouders, maar de sector zelf geeft aan dat het er vijf zijn.

Volgens schattingen hangen er onder deze masterlicentiehouders mogelijk ook nog eens ruim duizend sublicenties, vermoedt de minister. Officieel moeten ze gemeld worden aan de overheid. Dat gebeurde in het verleden niet (altijd), maar tegenwoordig heeft de Gaming Control Board (GCB) een lijst.

De sublicentiehouders betalen op dit moment (een onbekend bedrag) aan de ondernemingen met een masterlicentie, maar dragen tot nu toe niet bij aan de pot met algemene middelen van het Land Curaçao. Dat moet - ten gunste van de overheid - veranderen, en daarom is er een wetswijziging op komst. Aldus de bewindsman.

Overigens is de sublicentie verbonden aan een entiteit, niet aan de zogeheten ‘domains’. Een entiteit kan meerdere domains hebben en daarmee dus meerdere online games en casino’s.

De eerste stap van de minister om als Land meer te profiteren van de online gaming is een Landsbesluit. In de overweging staat dat, conform de Landsverordening buitengaatse hazardspelen van 1993, vergunning kan worden verleend voor het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt door middel van servicelijndiensten.

Ook overweegt de minister dat het jaarlijks verschuldigd vergunningsrecht bij Landsbesluit wordt vastgesteld en dat de wettelijk geregelde vergunningsvoorschriften de mogelijkheid bieden om de hoogte van het vergunningsrecht te herzien. Dat kan wanneer vanaf de inwerkingtreding van de landsbesluiten, waarbij de vergunningen zijn verleend, een termijn van twee jaar is verlopen.

Die termijn van twee jaar is voor alle verleende vergunningen, die op het moment via verlenging geldig zijn, ‘ruimschoots verstreken’. ,,Daardoor is herziening van het vergunningsrecht niet in strijd met de wet”, aldus de motivering.

Verder wordt uitgelegd dat ‘het wenselijk is’ de hoogte van het vergunningsrecht op basis van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen te herzien, namelijk om de hoogte van het vergunningsrecht te indexeren, op jaarbasis en met afronding in duizendtallen. Daarmee resulteren de indexeringsberekeningen op basis van zowel het inflatiecijfer als de consumentenprijsindex (CPI) in een bedrag van 240.000 gulden per jaar. Dat moet worden voldaan in maandelijkse termijnen van 20.000.

Dit Landsbesluit gaat in met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van dagtekening. Per 1 oktober 2020 dus.

Naast een hogere bijdrage van de masterlicentiehouders wil Gijsbertha ook meer geld in de Landskas zien van de vele honderden sublicentiehouders. ,,Zij dragen op dit moment niet bij, maar betalen alleen aan de bedrijven met een masterlicentie. Daarom wil ik een wetswijziging en tegelijkertijd een aanpassing van het contract met de masterlicentiehouders.”

De minister verwacht dat de behandeling van de wetswijziging in de Staten nog vóór het jaareinde kan plaatsvinden.

Masterlicentiehouders

Curaçao kent onderstaande bekende masterlicentiehouders. Hun bedrijfsomschrijving luidt in ongeveer gelijke bewoordingen: ,,Het op de internationale markt, door middel van al dan niet openbare servicelijndiensten, exploiteren van commerciële activiteiten, waaronder begrepen hazardspelen, loterijen en gelegenheden op het gebied van spel en weddenschap, een en ander op basis van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen (PB 1993, no. 63) en met inachtneming van de in de daartoe te verlenen vergunning genoemde voorschriften.”

  • C.I.L. Curaçao Interactive Licensing nv met Raoul Behr als directeur;
  • Antillephone nv met directeur Robert Vermeulen;
  • Gaming Services Provider nv met Dutch Antilles Management nv als bestuurder;
  • Cyberluck Curaçao nv met Angelique Snel-Guttenberg en Hans Minnaar als directeuren;
  • The Elite Surf Club nv met onder andere eMoore nv als bestuurder.

Desgevraagd geeft minister Gijsbertha aan de overige namen - hij houdt het op zeven masterlicentiehouders - in dit stadium niet vrij te geven ‘omdat we bezig zijn met een onderzoek’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).