Ansary wendde SunResorts aan om grote bedragen aan Ennia te onttrekken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose verzekeringsmaatschappij Ennia heeft in het verleden, als gevolg van een transactie met betrekking tot een ‘investering’ in SunResorts Ltd. nv (Mullet Bay op Sint Maarten), nadeel geleden ter waarde van ongeveer 31,3 miljoen dollar (ruim 55 miljoen gulden).
Dit terwijl Ennia-eigenaar Hushang Ansary nota bene beweerde de aandelen SunResorts in te brengen ter versterking van de financiële positie van de Ennia Groep, aldus het verzoekschrift in verband met de aansprakelijkheidsprocedure die volgende week dient. ,,In werkelijkheid heeft Ansary SunResorts aangewend om grote bedragen aan Ennia te onttrekken.”
De eisers in deze procedure - de verschillende Ennia-entiteiten (waaronder Schade, Leven, Zorg, Holding en EC Investments) - stellen dat kapitaal van Ennia werd aangewend om de eigenaren van de verwoeste Mullet Bay-appartementen uit te kopen.
In 1995 werden de meeste appartementencomplexen in Mullet Bay verwoest door de orkaan Luis. Het bestuur van SunResorts (Ansary, die Mullet Bay in de jaren 80 had aangekocht) en de appartementseigenaren konden het niet eens worden over de afhandeling van de stormschade, de verdeling van verzekeringsgelden en/of plannen tot herstel van Mullet Bay. In de periode na 1995 heeft SunResorts in surseance van betaling verkeerd en hebben meerdere procedures tussen SunResorts en de eigenaren van de appartementen plaatsgevonden in de Verenigde Staten en op Sint Maarten.
Opmerkelijk genoeg, zo melden de gerechtelijk stukken, trof SunResorts kort na de acquisitie door Ansary van Ennia en Banco di Caribe (beide op Curaçao), en kort na de gedeeltelijke inbreng in de groep, op 14 juli 2006 eindelijk een schikking met de appartementseigenaren op Sint Maarten, die onder meer inhield dat de appartementseigenaren hun appartementsrechten verkochten. mullet
Deze schikkingsovereenkomst zou ertoe leiden dat SunResorts en de crediteuren een akkoord zouden bereiken waarmee de surseance van betaling opgeheven kon worden, en dat de crediteuren alle lopende procedures tegen SunResorts zouden intrekken. ,,De koopprijs van de appartementen zou echter niet worden betaald met het vermogen van SunResorts, maar met dat van Ennia”, aldus de uitvoerige documenten.
Op 21 juli 2006, een week na het sluiten van de schikkingsovereenkomst, werd Resorts Caribe opgericht door Parman International bv (PIBV), die dan ook pas eigenaar is van Ennia en vlak daarvoor Banco BdC.
Vervolgens heeft PIBV - als enig aandeelhouder - Abdallah Andraous, Ansary zelf en Gijsbert van Doorn aangesteld als managing directors van Resorts Caribe. Dezelfde individuen zaten ook in het ‘Investment Committee’ van Ennia Caribe Holding (ECH) en zijn gelieerd aan ECI (Investments); het investeringsvehikel van Ennia.
Op 20 juli 2006 - dus een dag voordat Resorts Caribe überhaupt werd opgericht - hebben Resorts Caribe, SunResorts en ECI (dat diezelfde dag was opgericht) een overeenkomst gesloten waarmee de rechten van SunResorts uit de schikkingsovereenkomst worden overgedragen aan Resorts Caribe. Dit betrof de ‘overdrachtsovereenkomst’.
,,Dit betekent dat niet SunResorts, maar Resorts Caribe de appartementen zou kopen van de appartementseigenaren”, licht het verzoekschrift toe. Aan de overdrachtsovereenkomst werd de voorwaarde verbonden dat SunResorts jaarlijks recht zou hebben op 20 procent van de pre-tax winst van Resorts Caribe. De overdrachtsovereenkomst is ondertekend door Ansary namens SunResorts en door Van Doorn namens ECI en Resorts Caribe.
Aan de timing van de overdrachtsovereenkomst valt volgens de eisers een aantal zaken op. Allereerst bestond Resorts Caribe ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet, omdat zij pas op 21 juli 2006 is opgericht. De oprichting van ECI dateert van de dag dat de overdrachtsovereenkomst is gesloten.
Ten tweede wordt ECI in de overdrachtsovereenkomst gepresenteerd als de moedervennootschap van Resorts Caribe, hoewel op 20 juli 2006 Resorts Caribe zelf nog niet was opgericht en bovendien het nog een jaar zou duren voordat ECI het aandeel van PIBV in Resorts Caribe over zou nemen.
Uit een Joint Venture Agreement tussen ECH en PIBV blijkt dat het initiële plan was Resorts Caribe een joint venture van PIBV en ECH te maken, met een inbreng van aandelen in SunResorts door PIBV en een kapitaalinbreng van 35 miljoen dollar door ECH.
Op 29 september 2006 heeft Resorts Caribe de koopsom van 31.714.000 dollar voldaan, waardoor Resorts Caribe het (economisch) eigendom verkreeg van de appartementen en de bijbehorende grond. Op diezelfde dag heeft ECI vervolgens 35 miljoen dollar overgemaakt aan Resorts Caribe, bestaande uit activa van Ennia. ,,De koop van de appartementen werd dus gefinancierd met de beschikbare liquide middelen van Ennia”, concludeert het verzoekschrift.
Resorts Caribe beschikte na voldoening van de koopsom nog over 9 miljoen dollar om de appartementen in Mullet Bay te herstellen en weer rendabel te maken. Dit bedrag bestond uit hetgeen nog over was van de 35 miljoen dollar en de uitkering van de verzekering van 6 miljoen dollar.
De appartementen zijn echter nooit hersteld door Resorts Caribe. Op 12 maart 2007 heeft Resorts Caribe het overgebleven geld namelijk gebruikt om het recht van SunResorts op 20 procent van de winst af te kopen voor een bedrag van 8,5 miljoen dollar.
,,Per saldo is aldus uit de middelen van Ennia maar liefst 35 miljoen dollar aangewend voor de ‘investering’ in SunResorts. Resorts Caribe heeft uitsluitend als eigendom een stuk grond van Mullet Bay verkregen (ongeveer 49.000 vierkante meter). Op grond van de waardering van Mullet Bay door Cushman & Wakefield (75,52 dollar per m2) is dit stuk grond ongeveer 3,7 miljoen dollar waard.”
Dit brengt de eisers tot de conclusie dat Ennia als gevolg van deze transactie nadeel heeft geleden ter waarde van ongeveer 31,3 miljoen dollar. Dit terwijl Ansary vooraf juist het omgekeerd had beweerd; de aandelen SunResorts zouden worden ingebracht ‘ter versterking’ van de financiële positie van de Ennia Groep. ,,In werkelijkheid heeft Ansary SunResorts aangewend om grote bedragen aan Ennia te onttrekken.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).