• Ansary smeet met Ennia-gelden

  • Richard Gibson streek 7,5 miljoen op

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Hushang Ansary heeft geen goed woord over voor toezichthouder de Centrale Bank CBCS, maar de in verband met de aansprakelijkheidsprocedure tegen hem ingebrachte stukken schetsen een onthutsend beeld van grote sommen geld die verzekeraar Ennia verlieten, zonder dat de polishouder hier weet van had, laat staan er invloed op had.

EnniadushiAnsary (volgens Wikipedia 94 jaar) ‘en de zijnen’, waarmee de eveneens gedaagde ex-bestuurders van Ennia worden bedoeld, hebben dividenduitkeringen, kapitaalonttrekkingen en andere onttrekkingen uit Ennia aan zichzelf doen plaatsvinden, waarmee zij ten minste 223 miljoen gulden aan het verzekeringsbedrijf hebben onttrokken.
Zo blijkt uit het verzoekschrift in handen van het Antilliaans Dagblad dat bij het gerecht in New York openbaar is geworden. Eerder, vorige week dinsdag, stond deze krant al uitvoerig stil bij onttrekkingen via de constructies van een investering in het Amerikaanse Stewart & Stevenson LLC (S&S) alsmede via SunResorts Ltd nv (Mullet Bay op Sint Maarten). ,,Ansary cum suis hebben ook nog op allerlei andere manieren vermogen aan Ennia onttrokken, ten bate van zichzelf.”

Naast die genoemde 223 miljoen hebben Ansary en de voormalige bestuurders van Ennia de verzekeraar opgezadeld met ten minste 140 miljoen aan ‘excessieve kosten’ die volgens de eisers ‘geen of volstrekt onvoldoende verband hielden met Ennia’ en die, ook in het licht van de financiële situatie van Ennia, ‘volkomen onverantwoord waren’.
Zo hebben zij Ennia opgezadeld met - waarna een opsomming volgt - talrijke donaties in met name de Verenigde Staten aan ‘goede doelen’ die ‘niets met Ennia van doen hadden’ (waaronder aan het United Peace Institute, het Museum of Fine Arts in Houston, maar ook aan ex-president George W. Bush jr. en het Pentagon Memorial Fund); kosten voor adviseurs van Ansary c.s. zelf die door Ennia werden betaald; betaling van salarissen aan personen die niet bij Ennia in dienst waren, althans geen werkzaamheden voor Ennia verrichtten, dan wel die excessief werden betaald; excessieve beloningen van commissarissen van Ennia; buitensporige reis-, verblijfs- en representatiekosten; kosten van twee vliegtuigen, die voornamelijk door Ansary privé werden gebruikt; en overige ‘excessieve kosten’.

Het begrip ‘excessief’ valt veelvuldig, maar daar blijft het niet bij. De bedragen zijn gedetailleerd, bijna tot achter de komma, in kaart gebracht. De commissarissen vormen daarin een verhaal apart. Eén van hen is Richard Gibson, die vorige week samen met Ansary fel van leer trok tegen de Centrale Bank CBCS en daarbij niet schuwde om op de man te spelen: financieel-economisch directeur José Jardim, die door hen verantwoordelijk wordt gehouden voor de gewraakte noodregeling medio 2018 ten aanzien van Ennia, waarna alles bloot kwam te liggen.

Belangen Ansary gediend, niet van Ennia of klanten

Het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).