In verkiezingsprogramma veel aandacht voor eilanden

Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Den Haag - Als het aan D66 ligt, stelt de Rijksministerraad (RMR) samen met de autonome Caribische landen van het Koninkrijk een meerjarenprogramma op. ,,Dit programma bevat speerpunten als goed onderwijs, veiligheid, duurzaamheid en versterking van de democratische rechtsorde.”

d66Dat staat in het verkiezingsprogramma van D66 - momenteel regeringspartij - dat gisteren werd gepresenteerd in de Rotterdamse Schiecentrale. D66 is de eerste Nederlandse partij die het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 presenteert. Sigrid Kaag is de lijsttrekker. Zij is sinds oktober 2017 namens D66 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III.

In het verkiezingsprogramma opvallend veel aandacht voor het Koninkrijk en dus de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Onder de kop ‘Verbonden binnen het Koninkrijk’ meldt de partij: ,,In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een verleden én een toekomst. Solidariteit staat daarbij voorop. Als een ramp als orkaan Irma een eiland verwoest, of als de crisis in Venezuela ook de eilanden treft, wordt het hele Koninkrijk geraakt.”

En verder: ,,Talloze Nederlanders hebben banden met zowel Europees Nederland als de eilanden. En met een voet op twee continenten is ons Koninkrijk een factor van belang in Europa en Amerika. D66 staat daarom voor samenwerking en onderlinge versterking.”

De partij gelooft in ‘gelijkwaardigheid in democratie en bestuur’. ,,Een bloeiende democratie en sterke rechtsstaat zijn cruciaal voor de toekomst. Bij het beleid voor Caribisch Nederland streven we naar gelijkwaardigheid met Nederland.”

Als het aan D66 ligt komt er een ‘bijzondere vertegenwoordiger of gemeenschappelijke adviescommissie’ die de samenwerking versterkt op het gebied van klimaat, economie en sociale en culturele betrekkingen.

,,De autonome landen verdienen een sterkere positie in de wereld. Dit bereiken we door Curaçao, Sint Maarten en Aruba een grotere rol te geven in diplomatie en handelsbeleid voor alle landen in het Koninkrijk.”

Rijkswetten gelden voor het hele Koninkrijk, vervolgt de partij van lijsttrekker Kaag, maar alleen inwoners van Nederland kiezen nu de volksvertegenwoordiging die over rijkswetgeving besluit. ,,Dat moet anders. Bij de behandeling van die rijkswetgeving krijgt een select aantal gedelegeerden van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten ook stemrecht in de Tweede Kamer.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).