CBCS: Ansary kan dit snel oplossen door schade te compenseren

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Door de geleden schade van 700 miljoen gulden te compenseren zou Ennia-eigenaar Hushang Ansary aan een snelle oplossing kunnen bijdragen.

EnniaDat verklaart de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op vragen van het Antilliaans Dagblad.

Afgelopen week opende de 94-jarige Ansary, Amerikaans miljardair van Iraanse afkomst, tot tweemaal toe publiekelijk de aanval op de Centrale Bank-directie in Willemstad. De eerste keer door een brief - geschreven samen met voormalig Ennia-commissaris, tevens advocaat op Sint Maarten en oud-minister, Richard Gibson - aan de CBCS via bepaalde Sint Maartense media in de publiciteit te brengen. Kort daarop gevolgd door een optreden bij TV Direct.

Deze krant deed van beide verslag en verzocht de CBCS aan de hand van enkele vragen om commentaar te geven op de beschuldigende uitlatingen van de Amerikaan, die samen met zijn vrouw een groot meerderheidsbelang van 77 procent heeft (terwijl hun dochter Nina Ansary 16 procent houdt).

ansaryDe CBCS lijkt zich weinig aan te trekken van de aantijgingen van Ansary. Integendeel, de herstructurering van verzekeringsmaatschappij Ennia (Schade, Leven en Zorg) gaat onverminderd door, alsmede de aansprakelijkheidsprocedure: ,,Door wanbeleid van oud-beleidsbepalers en aandeelhouders van Ennia, waarbij weloverwogen gebruik is gemaakt van ondoorzichtige constructies, heeft Ennia een schade geleden van ten minste 700 miljoen gulden, die zij in de aansprakelijkheidsprocedure terugvordert.” Zij is in dit geval Ennia en de diverse entiteiten van deze verzekeraar.

Vragen aan CBCS

Hieronder volgen de vragen die het Antilliaans Dagblad stelde aan de CBCS in verband met de vergaande beschuldigingen van Hushang Ansary aan het adres van de Centrale Bank CBCS, en in het bijzonder de directie van CBCS.

Wij willen de CBCS verzoeken te reageren op de aantijgingen van de heer Ansary in één van de grootste financiële kwesties van het moment; en/of toe te lichten hoe het (werkelijk) zit. Klopt het bijvoorbeeld wat hij zegt: dat de CBCS buiten zijn boekje is getreden met de noodregeling ten aanzien van Ennia in 2018 en dat het overnemen van het bestuur indruist tegen IMF-regels/richtlijnen?
,,De CBCS vraagt de noodregeling aan en het is de rechter die de noodregeling uitspreekt. De wet bepaalt dat de CBCS het bestuur voert van een instelling onder de noodregeling; daarbij heeft de rechter tijdens de noodregeling verschillende controlebevoegdheden. Ansary heeft via gerechtelijke procedures de noodregeling ten aanzien van Ennia aangevochten en deze procedures verloren. Ook het US Bankruptcy Court in New York heeft de noodregeling erkend en het verweer van Ansary daartegen verworpen. De rechtmatigheid van de noodregeling ten aanzien van Ennia staat vast.”

Is het correct wat Ansary beweert, dat de CBCS hem begin dit jaar bewijs over vermeende onttrekkingen bij Ennia heeft toegezegd, maar niet aan hem heeft overgelegd?
,,De CBCS is altijd bereid - serieuze - schikkingsonderhandelingen te voeren. Tijdens dergelijke onderhandelingen, die in de afgelopen jaren meerdere keren met de heer Ansary zijn gevoerd, heeft de CBCS verschillende malen, desgevraagd, bewijsmateriaal overgelegd. Dat geldt ook voor begin dit jaar. Het ruim 200 pagina’s tellende verzoekschrift in de aansprakelijkheidsprocedure bevat daarnaast meer dan 100 producties aan bewijsmateriaal en onderbouwing van de stellingen van de CBCS. Als gedaagde beschikt de heer Ansary over al deze documenten. Aan de kant van de heer Ansary is er echter geen enkele beweging richting een concreet schikkingsvoorstel, ondanks diverse uitnodigingen daartoe.”

Houdt de CBCS vol dat er sprake is van een solvabiliteitstekort van circa 700 miljoen en dat gelden - die buiten bereik van Ennia zijn gebracht - terug moeten. Om hoeveel gaat het exact en wat betekent dit precies (voor de polishouders)?
,,Door wanbeleid van oud-beleidsbepalers en aandeelhouders van Ennia, waarbij weloverwogen gebruik is gemaakt van ondoorzichtige constructies, heeft Ennia een schade geleden van ten minste 700 miljoen gulden, die zij in de aansprakelijkheidsprocedure terugvordert. Samen met het managementteam bij Ennia werkt de CBCS onverminderd hard verder aan de herstructurering. Door de geleden schade te compenseren zou de heer Ansary aan een snelle oplossing kunnen bijdragen.”

Kan de CBCS bevestigen dat er binnenkort een (zoom-)meeting is met de heer Ansary?
,,Indien de heer Ansary met een concreet en realistisch schikkingsvoorstel komt om de door Ennia geleden schade te compenseren, staat de CBCS klaar om daarover in gesprek te gaan."

Wat betekent dit alles - de aanhoudende aantijgingen van de zijde van Ansary alsmede de heer Gibson - voor de vereiste rust en het vertrouwen in de financiële sector? Hoe kan/gaat de CBCS dit herstellen?
,,De CBCS is koersvast in haar wettelijke opdracht tot herstructurering van Ennia. Daarnaast zal de CBCS voortgaan met het aanspreken van degenen die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de situatie waarin Ennia verkeerde ten tijde van het uitspreken van de noodregeling.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).