Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een deze week gestuurde brief van zeven schoolbesturen aan de minister van Onderwijs wordt speciale aandacht gevraagd voor de examenkandidaten.

examenkandBij (deels) sluiting van de school, als maatregel voor het indammen van de coronabesmettingen, zullen examenleerlingen niet in staat zijn het volledige programma te doorlopen terwijl ze aan het eind van het jaar wel hierop zullen worden geëxamineerd. ,,De kans is dan ook aanzienlijk dat de examenresultaten zullen leiden onder de maatregelen. Van de scholen kan niet worden verwacht dezelfde resultaten te boeken met aanzienlijk minder onderwijstijd, temeer nu er al in het afgelopen schooljaar een achterstand is opgelopen”, aldus de schoolbesturen. Ook de planning voor schoolexamens en dergelijke zal moeten worden aangepast.
Vorig schooljaar kwam de lockdown ‘gelukkig’ nadat op de meeste scholen de schoolexamens al hadden plaatsgevonden en daar dus goed op voorbereid waren geweest. De leerlingen misten allemaal het centraal schriftelijk examen, maar konden nog wel herkansingen doen voor de schoolexamens. Dit had overigens tot gevolg dat het slagingspercentage op alle niveaus van onderwijs beter was dan ooit. In de huidige omstandigheden wordt het met (deels) sluiting van scholen lastig om de schoolexamens af te nemen en de leerlingen daar goed op voor te bereiden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).