Belangenverenigingen ‘pragmatisch’: Zonder tussenkomst van overheid Curaçao

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Als het de regering van Curaçao niet lukt om met Nederland overeenstemming te bereiken over verdere liquiditeitssteun, dan stelt het lokale bedrijfsleven voor dat de Nederlandse hulp ‘zonder tussenkomst’ van de overheid wordt verstrekt. Rechtstreeks dus.

hulp 2Het Antilliaans Dagblad heeft uit goede bronnen begrepen dat een brief met een boodschap van deze strekking is gestuurd naar premier Eugene Rhuggenaath (PAR). De brief is van de groep van ruim veertien belangenverenigingen in het bedrijfsleven. Deze groep drong al eerder aan op een spoedig politiek akkoord met Nederland.
Nadat de Nederlandse regering begin juli het voorstel deed voor een bij consensusrijkswet te regelen Caribische Hervormingsentiteit (CHE), is daar door Curaçao nog (altijd) niet positief op gereageerd. Dat geldt ook voor Aruba en Sint Maarten, waar dezelfde financiële noodzaak geldt. Het gevolg is echter dat er geen geld komt vanuit Nederland, terwijl dat hard nodig is.

De voor de overheid beschikbare middelen nemen in rap tempo af, waardoor de regering in Willemstad al vanaf komende maand niet meer aan de meest minimale verplichtingen kan voldoen. In de brief geven de werkgeversorganisaties aan zich grote zorgen te maken als het gaat over het behoud van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. Er is met grote urgentie perspectief en vertrouwen nodig.

In het schrijven aan de regeringsleider noemt het bedrijfsleven zichzelf ‘pragmatisch’ en wordt aangegeven dat het uiteindelijk gaat om welvaart en welzijn van Curaçao en bevolking. Verwezen wordt naar de eigen Raad van Advies: weliswaar signaleert de RvA bepaalde tekortkomingen in het CHE-aanbod, maar het adviescollege geeft óók aan dat Curaçao wel een alternatief moet hebben om zelf alles te kunnen blijven bekostigen, als de hulp uit Den Haag niet wordt aanvaard.

De nood is hoog en de bedrijven willen snel duidelijkheid van de overheid. Lukt dat niet en kan de regering het bedrijfsleven niet (verder) helpen, dan stellen de belangenorganisaties voor om de bijstand van Nederland ‘los te koppelen van de politieke en staatsrechtelijke onderhandelingen’ tussen Curaçao en Nederland. In dat geval zou de Nederlandse hulp direct moeten komen, vergelijkbaar met hoe dat nu is geregeld in verband met de voedselhulp die via het Rode Kruis verloopt.

‘NOW-regeling niet voldoende’

Het is volgens de bedrijven meer dan ooit belangrijk dat zij kunnen rekenen op een overheid die op een ‘vertrouwenwekkende wijze’ samen met het bedrijfsleven de uitdagingen tegemoet treedt en die ook een helder toekomstbeeld kan schetsen.
De verwachting is dat de hulpvraag de komende tijd alleen maar verder zal toenemen. Het is namelijk nu al duidelijk dat de NOW-subsidieregeling ‘niet voldoende is’; deze is een tegemoetkoming van een deel van de loonsom, maar dekt bijvoorbeeld de doorlopende vaste lasten van bedrijven niet.

De aangeboden financiële ondersteuning vanuit Nederland wordt daarom door een groot deel van het bedrijfsleven als een ‘reële optie gezien’. Het afwijzen of niet ingaan op deze voorstellen, al dan niet aangepast, betekent dat de gevolgen erger zullen zijn dan nu al geschetst door onder meer de Centrale Bank CBCS, die volgens recente schattingen rekening houdt met een krimp van 20,4 procent.

De prioriteit van ondernemers ligt op dit moment vooral bij het overbruggen - het financieel overleven - van de huidige economische toestand. Overbruggen van economisch keiharde tijden voor sommige sectoren, en zeer uitdagende tijden voor andere bedrijfstakken, betekent in de ogen van de ruim veertien brancheorganisaties alles doen wat mogelijk is ter behoud van investeringen, die onder betere en destijds verantwoorde omstandigheden zijn gedaan, en de daaraan verbonden werkgelegenheid. Alle inspanningen ten spijt, er zijn toch de onvermijdbare ontslagen en bedrijfssluitingen; wat desastreus uitpakt voor de betrokkenen, de economie en de gemeenschap.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).