Gijsbertha: Banken moeten iedereen accepteren

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Er is een wetsvoorstel in de maak waarmee commerciële banken op Curaçao worden verplicht iedere burger die een bankrekening wil openen, te accepteren. Dat laat minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën tegenover deze krant weten.

F04Wetsvoorstel banken riferos OVERLEESMet dit wetsvoorstel wil de bewindsman voorkomen dat rifero’s (loterijhouders) bij geen enkele bank terechtkunnen om een bankrekening te openen omdat ze als risico worden gezien. ,,De loterij op Curaçao is niet illegaal. We moeten het ook niet als zodanig behandelen”, stelt de minister van Financiën.

Gijsbertha legt uit dat zijn ministerie in samenwerking met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) bezig is met dit proces. ,,Het kan en mag niet zo zijn dat een burger in dit land geen bankrekening kan openen. Dat moet kunnen. En dat moeten we regelen, want hoe je het ook wendt of keert: de loterij van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) is legaal en we moeten onze loterijhouders helpen die hierbij zijn aangesloten. Het gaat om veel mensen. Zij moeten ook toegang kunnen krijgen tot een bankrekening.”

In 2018 maakte de Maduro & Curiel’s Bank (MCB) bekend dat de bankrelatie met rifero’s in het kader van ‘de-risking’ werd beëindigd. In 2019 werd de relatie uiteindelijk definitief opgezegd. Het besluit van de MCB om de relatie met loterijhouders te staken werd ingegeven door het volgende: ,,The policies of MCB and its subsidiaries in addition to international correspondent relationships require us to assess our banking relationships on a periodic basis. Based on this assessment the Bank is required at times to terminate relationships as a result of changed risk profiles that no longer fit the risk appetite of the Bank.” En: ,,After the assessment of your profile the Bank has concluded that it is no longer in the position to maintain its banking relationship with your lottery business as your business segment is high risk and is no longer within our risk appetite.”

Nummerkantoren, die hiervoor al jaren bij MCB bankierden, tekenden protest aan tegen dit besluit en de minister van Financiën beloofde met een oplossing te komen. Nog enige tijd leek PSB - die volledig in handen is van de overheid - de oplossing te bieden, maar ook deze bank besloot uiteindelijk ervan af te zien nummerkantoren als klant aan te nemen.

Nu wil Gijsbertha de groep loterijhouders van Curaçao met het nieuwe wetsvoorstel waaraan wordt gewerkt, de oplossing bieden. ,,Dit is een proces dat veel langer heeft geduurd dan we hebben gewenst, maar dat heeft er ook mee te maken dat we in contact zijn met de verschillende banken. Maar als je vervolgstap afhankelijk is van de banken die wel akkoord gaan en de banken die zeggen dat ze eerst willen kijken wat de correspondent banks zeggen, dan kom je er niet. Daarom hebben we besloten om dit nu in een wet vast te leggen. Zodoende hebben rifero’s ook het recht om een bankrekening te openen.”

In december 2019 liet FWNK weten dat de maatregel die banken hadden getroffen de stichting direct treffen. ,,Met alleen cashbetalingen gaan we dertig jaar terug in de tijd”, zei directeur Javier Samson toen tegen deze krant. De stichting heeft namens de overheid onder andere de taak om de dagelijkse trekking van Wega di Number te organiseren, het waarborgfonds te beheren en te garanderen dat vergunninghouders voldoen aan de bestaande wet- en regelwetgeving. De nummerkantoren verkopen de loten en dragen het geld af aan FWNK. Samson: ,,Als de rifero’s geen bankrekening hebben dan wordt het betalingsverkeer met ons moeilijker en moeten we maatregelen nemen om afdrachten in contant geld te organiseren. De sector werkt dan weer helemaal op basis van cashgeld. Op die manier gaan we twintig, dertig jaar terug in de tijd. Dat willen we niet. De banken ook niet, maar die staan onder druk van de correspondentbanken.”

Ook Gijsbertha stelt dat de banken die rifero’s weigeren niet moeten vergeten dat deze loterijhouders ook geld moeten overmaken aan de overheid. ,,Zij innen omzetbelasting over de verkoop van nummers en dit moet afgedragen worden. Dit moet allemaal via een transactie bij de bank gebeuren. Het kan dus niet zo zijn dat de loterijhouder geen toegang kan hebben tot een rekening”, aldus de minister van Financiën, die tot slot stelt: ,,We hopen dit snel af te kunnen ronden en daarmee iets meer vertrouwen te kunnen geven aan de hele gamingsector op Curaçao.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).