Financiële situatie niet rooskleurig

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Begin 2020 stonden de solvabiliteit en liquiditeit van RdK op het minimum dat nog toelaatbaar is volgens het dividendbeleid van het bedrijf. Daar staat tegenover dat RdK in 2020 geen inkomsten meer heeft, terwijl de kosten blijven toenemen.
,,In een transitieperiode is dit nog even vol te houden. Maar het is wel belangrijk om de financiële situatie bij RdK te blijven monitoren en de transitieperiode zo kort mogelijk te houden.” Dat antwoordt de minister van Algemene Zaken, Eugene Rhuggenaath (PAR) op Statenvragen van onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes. Rhuggenaath spreekt niet direct van een ‘zorgelijke situatie’ zoals Calmes wil weten, maar stelt wel vast dat de solvabiliteit, de liquiditeit en het potentieel om in de toekomst weer inkomsten te genereren van invloed zijn op de situatie van RdK. monitoren
Rhuggenaath voert aan: ,,RdK moet ook andere inkomstenbronnen proberen aan te boren. Hiervoor is door RdK en de Project Management Organisatie (PMO) een traject gestart om de terminal op Bullenbaai commercieel te exploiteren met een capaciteit van 5,8 miljoen vaten. RdK zoekt ook nog andere manieren om aan inkomsten te komen, maar mocht dit niet lukken dan moeten er bezuinigingsmaatregelen getroffen worden.”
In een andere brief aan Calmes wordt bovendien uitgelegd dat er een ‘liquefied petroleum gas’ (LPG)-opslag gebouwd wordt op het terrein van RdK in Emmastad. ,,Hier wordt weer nieuwe werkgelegenheid mee gecreëerd en werknemers die nu bij CRU in dienst zijn, kunnen mogelijk ander werk gaan verrichten bij de LPG-opslag”, aldus de minister.
Op dit moment is het verder belangrijk dat RdK/CRU Curoil bijstaan in de levering van benzine en andere olieproducten voor Curaçao en Bonaire. ,,Nog belangrijker is dat er een nieuwe operator komt van de raffinaderij”, zo voegt de AZ-minister eraan toe.
Ten aanzien van vragen over de jaarrekeningen antwoordt hij dat 2018 en 2019 nog niet zijn ingediend omdat er vertraging is opgelopen. ,,Dit oponthoud heeft ermee te maken dat er het vermoeden bestaat dat de procedures ten aanzien van de jaarrekening 2017 en de jaren daarvóór niet goed doorlopen zijn. Ook de fraudezaak van 2018 maakt dat het boekenonderzoek meer werk met zich meebrengt”, aldus Rhuggenaath die direct belooft dat de jaarrekeningen over drie maanden wel klaar zijn.
De jaarrekening van 2017 sluit negatief af voor RdK, terwijl het bedrijf in de jaren daarvoor in de plus stond, zo constateert Calmes. Reden hiervoor, zo legt Rhuggenaath uit, is dat Refinería Isla bv in 2018 en 2019 niet meer betaalde voor de utiliteiten geleverd door CRU, waardoor de inkomsten drastisch daalden. ,,In de jaarrekening 2017 is al met dit voorziene verlies rekening gehouden”, zo wordt geantwoord.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.