Gouverneur: Zowel van Nederland als van eigen mensen

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Om hervormingen versneld door te voeren en de impact van de crisis door Covid-19 te beheersen, heeft Curaçao hulp nodig. Niet alleen van Nederland voor financiële steun en technische bijstand, maar ook van haar eigen mensen voor innovatie, hoop en eenheid.
hulpDat zei gouverneur Lucille George-Wout gisteren ter gelegenheid van de opening van het nieuw Statenjaar. Hierbij stond de gouverneur stil bij haar spreuk bij de opening van het vorig jaar, namelijk ‘veerkracht’ en zei dat dit nu, meer dan ooit, van toepassing is. ,,Curaçao wordt geconfronteerd met verschillende grote uitdagingen, enkele onverwacht zoals de wereldwijde coronapandemie. De regering van Curaçao erkent dat we een versnelde transformatie moeten doorvoeren, onder andere op het gebied van economie, sociaal, fiscaal en onderwijs. Hier werkt de regering hard aan, maar om deze wijzigingen door te voeren en tegelijkertijd de impact van de crisis te beheersen, zijn financiële en technische bijstand nodig. Daarom hebben we ook Nederland als partner binnen het Koninkrijk benaderd”, aldus de gouverneur.

De voorwaarden die door Nederland aan deze hulp wordt gekoppeld, waaronder de Caribische Hervormingsentiteit, werd ook door de gouverneur ter sprake gebracht. ,,Hoewel de regering niet akkoord is gegaan met het voorstel van Nederland, is de regering de dialoog blijven zoeken. Dialoog houdt in dat er op een gegeven moment een compromis moet worden getroffen tussen partijen, maar ook dat elke partner zijn rechten en democratische processen worden gerespecteerd.” De regering van Curaçao zal in gesprek blijven met Nederland om een oplossing te zoeken, aldus de gouverneur. ,,Zeker gezien de urgente nood binnen de gemeenschap, namelijk om de economische krimp om te zetten in economische groei, om meer werkloosheid te voorkomen en juist banen te creëren, om steun te verlenen aan de meest kwetsbaren en ze tegelijkertijd te helpen om op eigen benen te staan en om te investeren in onze infrastructuur, wijken, scholen en zorgsectoren.”

Bij het herstel van Curaçao na deze crisis moet de nadruk worden gelegd op ‘een beter Curaçao’, waarbij sprake is van een stabiele en sterke economie die gericht is op de mens, die banen en welvaart creëert voor iedereen. ,,Dit moet weerspiegeld worden in onze economie, ons onderwijssysteem en onze infrastructuur. We kunnen niet teruggaan naar hoe het was. Om voortgang te boeken, moeten we hervormen en transformeren.”
En hierbij speelt de gemeenschap van Curaçao een belangrijke rol. ,,De regering heeft onze burgers nodig om innovatie, hoop en eenheid teweeg te brengen. Gedurende deze crisis hebben we gezien hoe we samen zijn gekomen; iedereen kwam samen om een handje te helpen, zowel ministers als ambtenaren, private en sociale organisaties en vrijwilligers. In tijden waarop men op de proef wordt gesteld, zal de veerkracht en het vermogen van een gemeenschap om samen te komen en elkaar te steunen de motor zijn om te overwinnen en te groeien. Als gemeenschap kunnen we veel. Het wordt tijd dat we meer vertrouwen hebben in onszelf. Laten we de solidariteit en samenwerking in deze tijden intensiveren en versterken. Laten we iets beters bouwen en laten wij ook beter zijn in dit proces”, aldus de gouverneur.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).