Caribbean Convenient Stores Corp. nieuwe eigenaar

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Er zijn aanwijzingen dat er sprake is geweest van ‘mismanagement’ bij Botika Siberie-Tera Cora nv, handelend onder de naam Botica Brion, door het voormalige management. Hetzelfde geldt voor Botica Rio Canario nv.

F02 Mismanag Botica Brion 1 Jeu,,Het één en ander moet nog nader worden onderzocht”, aldus bewindvoerder Valerie Maria in haar verslag in verband met de door het gerecht voorlopig verleende surseance van betaling.

Onder de voorlopige surseance valt een hele reeks apotheken/drogisterijen: naast de genoemde Botica Brion en Botica Rio Canario, zijn dat ook CuraCare Health & Beauty bv, Botica Plaza Nobo nv, Botica Suffisant nv (bekend als ‘Botica Muizenberg’) en Botica Jan Noorduyn nv.

Hieronder gaat het voornamelijk over het recente bewindvoerdersverslag inzake Botica Brion; in een volgende editie komt deze krant ook met een uitvoerig verslag met betrekking tot Botica Rio Canario.

,,De sursiet (Botica Brion dus, red.) verkeert niet in een financiële toestand dat zij, op grond van eigen middelen, op korte termijn in staat zal zijn om zelf een akkoord aan de crediteuren te financieren.” Maar de bewindvoerder adviseert de schuldeisers en het gerecht om toch akkoord te gaan met de verlening van definitief surseance, om hierna in te stemmen met het ontwerpakkoord.

,,Het door de sursiet aangeboden ontwerpakkoord is mogelijk door de financiering van derden (Vidanova Bank en de nieuwe aandeelhouder Caribbean Convenient Stores Corp. bv)”, schrijft Maria.

Vidanova Bank heeft een vordering van 500.000 gulden op Botica Brion. De bank heeft zich bereid gesteld een aan te bieden crediteurenakkoord te financieren, nadat de nieuwe aandeelhouder zich hiervoor garant heeft gesteld en zich heeft gecommitteerd om een gedeelte mede te financieren.

Er is een belastingschuld van circa 242.000 gulden. De Ontvanger heeft beslag gelegd onder de Sociale Verzekeringsbank SVB voor gelden die SVB verschuldigd is aan de apotheek. In dit kader houdt de SVB 20 procent in van hetgeen zij maandelijks aan de sursiet moet betalen, en draagt deze af aan de Ontvanger. De SVB zelf moet ook nog 162.000 gulden ontvangen van de botika. Naast deze preferente crediteuren is er een bedrag van ruim 1,6 miljoen aan schulden aan concurrente crediteuren, zo meldt het verslag.

Volgens de winst- en verliesrekening over 2019 was de omzet van de nv ruim 2,4 miljoen (2.459.562). Het financiële verslag over het jaar 2019 laat zien dat het resultaat na belastingen -847.494 (verlies dus) bedraagt.

Behalve mismanagement zijn er sterke aanwijzingen dat ‘niet voldaan is aan de boekhoudplicht’ over de jaren 2013 tot en met 2018. ,,Het nieuwe management zal, eenmaal het voortbestaan van de sursiet is verzekerd, dit verder onderzoeken.”
Het balanstotaal volgens het financiële verslag over het jaar 2019 bedraagt bijna 861.000. Opgemerkt wordt dat deze cijfers niet zijn gecontroleerd door een accountant, waardoor er geen zekerheid bestaat over de getrouwheid ervan.

Volgens de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK) is CuraCare Health & Beauty Holding bv vanaf 3 oktober 2019 directeur van Botika Siberie-Tera Cora nv. De directeuren van CuraCare zijn John Nucatia, Sandra Esajas en Wladimir Domitilia. Daarvoor was Peter Smit directeur van de botika.

Aan CuraCare is bij beschikking van 24 januari 2020 voorlopig surseance van betaling verleend met aanstelling van Maria als bewindvoerder en benoeming van Pieter de Kort als rechter-commissaris. Vanaf 4 oktober 2019 is Diorian Martis de procuratiehouder.
Deze wijzigingen zijn het gevolg van de genoemde voorgenomen koop van de aandelen van de sursiet door Caribbean Convenient Stores Corp. (CCS). De koop en overdracht van de aandelen zijn al op 15 januari 2020 gerealiseerd. Directeur van CCS is de 53-jarige Reinold Robert ‘Robbie’ Reuijl, zo meldt het Handelsregister van de KvK. CCS, ook wel bekend als ‘Grab & Go’, werd in mei 2015 opgericht en heeft Riffort Village als adres.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).