Eén procent aanbevelingen opgevolgd

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ombudsman Keursly Concincion vraagt zich af of de regering de toegevoegde waarde inziet van het Bureau Ombudsman.

ombudsman2Concincion voelt zich niet serieus genomen bij de afhandeling van klachten van burgers en ook zou de ombudsman zich wat meer gesteund willen zien door de Staten. Dat is vrijdag naar voren gekomen tijdens de Statenbehandeling van het jaarverslag 2019 van het Bureau Ombudsman.

,,Er is nog veel ruimte voor verbetering en ook voor meer respect voor de functie van ombudsman. De afstand is nog te groot”, aldus Concincion die vragen beantwoordde van de Statenleden. Er is al eerder een onderzoek gedaan door EY waarin verschillende verbeterpunten naar voren zijn gebracht. Daarin is ook aandacht geweest voor de aangekaarte kritiek van de regering naar de ombudsman toe. Toch komt er van de kant van de regering weinig verbetering. Zo hebben ministers erover geklaagd dat de klachten te snel bij de ministers gelegd worden en niet afgehandeld worden door ambtenaren. ,,Maar we gaan vaak naar de ambtenaren of naar de secretarissen-generaal. Maar daar zijn we niet altijd welkom. De minister is uiteindelijk verantwoordelijk en daar gaan we dan ten einde raad ook naartoe.”

Een kritiekpunt van de ombudsman is dat de aanbevelingen niet opgevolgd worden. ,,Er wordt één procent opgevolgd. Dan kan je je afvragen waarom er een ombudsman is, als deze niet serieus genomen wordt. Op deze manier heeft de ombudsman geen toegevoegde waarde.” Concincion legt uit dat het instituut onafhankelijk is en dat het een vereiste is dat bij een klacht altijd een reactie van de regering of het betreffende ministerie gevraagd wordt. ,,Sommige antwoorden laten drie, vier of vijf jaar op zich wachten. We hebben begrip voor de positie van de overheid, maar wij verdedigen de burger. De meeste zaken gaan overigens over het feit dat iemand op geen enkele manier gehoor krijgt bij de overheid. Telefoon en mails worden niet beantwoord. Mensen komen pas bij ons als er echt geen enkel alternatief meer is. En dan moeten wij ook vaak zeggen dat we contact gezocht hebben maar er ook niet mee verder gekomen zijn. Hoe serieus zal de burger ons dan nog nemen?”

Een ander kritiekpunt van de regering is dat de ombudsman de ministeries en ministers vaak in een kwaad daglicht stelt met zijn publicaties over klachten. ,,Daar houden we rekening mee. Er komen geen kwartaalpublicaties meer. En we proberen uit te zoeken wat de beste strategie is om ook aan onze informatieplicht te voldoen.”

Een van de manieren om wat serieuzer genomen te kunnen worden is om meer steun te krijgen van de Staten, zo legt Concincion uit. De Staten moeten er immers voor zorgen dat de regering haar werk goed doet. ,,We voelen ons wat dat betreft wel een beetje in de steek gelaten door de Staten”, zo voegt de ombudsman er voorzichtig aan toe.
Ten aanzien van de conceptwet voor het instellen van een kinderombudsman legt Concincion uit dat er op dit moment antwoorden worden geformuleerd op Statenvragen hierover door het ministerie van Algemene Zaken in samenwerking met de ombudsman. ,,Wij vinden het heel belangrijk om een kinderombudsman in te stellen. Wereldwijd zie je dat landen meer aandacht krijgen voor kinderrechten en ook op Curaçao is het een belangrijk aandachtspunt”, aldus Concincion. ,,Maar als de Staten het niet opportuun vinden om een kinderombudsman in te stellen, dan moeten wij dat respecteren. Het woord is aan de Staten wat dat betreft.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.