Nederland staat open voor inbreng Curaçao

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) stelt dat staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) op het laatste moment gisteren toch nog wat ruimte geboden heeft om een en ander aan te passen aan het voorstel van de consensusrijkswet Caribische Hervormingsentiteit (CHE).

rhuggenaathDaarom kijkt hij tevreden terug op het bliksembezoek van Knops, zo bevestigt hij tegenover het Antilliaans Dagblad. ,,Tot op het laatst was er geen opening om te onderhandelen over de inhoud. Maar na gisteren heeft Knops wel gezegd open te staan voor onze voorstellen om zo toch te proberen een akkoord te bereiken. De wet zal nu hopelijk iets worden waar we mee kunnen leven”, aldus de premier.

In verband met het meningsverschil met coalitiegenoot MAN, die aangegeven heeft geen enkele consensusrijkswet meer te willen aannemen, stelt Rhuggenaath: ,,Laat ik voorop stellen dat ook de PAR op dit moment niet akkoord kan gaan met het voorstel zoals dat nu op tafel ligt. Maar met de gegeven opening door Knops denk ik dat we hier gebruik van moeten maken gezien de grote behoefte van het Land. Dat het een consensusrijkswet wordt, is een feit. De PAR blijft hiervoor openstaan in het belang van het welzijn van de bevolking. Ik heb veel overleg met Steven Martina (MAN). En ook hij begrijpt dat er een crisis is en dat de overheid inkomsten nodig heeft om door te kunnen gaan. Als regering ben je er voor het belang van iedereen en daarom ben ik ervan overtuigd dat Steven en ik elkaar zullen vinden.”

De premier bevestigt dat er een informeel gesprek is geweest tussen Knops en Martina, en weet dat dit een constructief gesprek is geweest. Hij is ervan overtuigd dat collega-minister Martina inziet dat het nodig is om tot een oplossing te komen met Nederland. ,,Hij zal nog niet klaar zijn om te tekenen, maar dat ben ik nu ook niet”, zo voegt hij eraan toe. En verder: ,,Het is moeilijk te bewegen, als je ziet dat de MAN-fractie in de Staten, die de regering steunt, een consensusrijkswet niet accepteert. Maar als politicus zie ik de behoeften van de samenleving en van de bedrijven. De regering kan geen hulp bieden zonder steun van Nederland. De e-voucher voor voedselhulp kan eind september bijvoorbeeld zonder financiële steun niet meer uitgegeven worden.” De premier doet een oproep aan de Statenleden: ,,Als de Staten opkomen voor het algemeen belang, dan moeten ze kiezen voor wat het beste is voor Curaçao.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).