‘Samen zorgen dat Curaçao autonomie volledig kan dragen’


Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zijn werkbezoek aan Curaçao gisteren afgerond.

autonomieknopsTijdens zijn afsluitende persconferentie benadrukte hij nogmaals dat de autonomie van Curaçao met de oprichting van de Caribische Hervormingsentiteit (CHE) niet zal worden aangetast. Hij wil een brede samenwerking tussen beide landen.
,,Wij willen dat Curaçao sterker wordt en ik wil daarin graag helpen”, zei Knops meerdere malen tijdens de persconferentie. ,,Onze boodschap is, laten we ervoor zorgen dat Curaçao zijn autonomie in volle omvang kan dragen en de verantwoordelijkheden die daarbij horen kan invullen. Dat is nu niet het geval en daar moeten we aan werken. Het is aan Curaçao om daarin mee te gaan of niet, het is een aanbod, we leggen het niet op.”

Dat Nederland alles zou gaan bepalen, ontkent Knops. ,,We gaan niet alleen Nederlandse ambtenaren de opdracht geven en dan zeggen: we gaan samenwerken.”
Beide landen zouden volgens hem een aandeel hebben in de samenwerking zowel op ambtelijk als politiek niveau: ,,De samenwerking moet zich gaan vertalen in mensen die herkenbaar zijn voor dit gebied, maar ook dat er gebruik wordt gemaakt van de kennis die hier is.” Daar is volgens Knops wel tijd voor nodig. ,,Als je structureel dingen wil doen, dan kun je daar mensen aan toevoegen of tijdelijke capaciteit aan toevoegen om mensen op te leiden en te begeleiden. Daar moet je wel langjarige trajecten voor afspreken.”

Tijdens het bezoek van Knops waren er verschillende demonstraties. Ook gisteren protesteerden de verschillende vakbonden verenigd in drie vakcentrales tegen de plannen voor de oprichting van de CHE. Net als de regering en de Staten vrezen de vakbonden dat met deze entiteit zoals die nu op tafel ligt, de autonomie wordt aangetast. De vakbondsleiders hebben aan het einde van hun mars een brief overhandigd aan Knops waarin hun ongenoegen stond verwoord. ,,Toen ik bekend maakte dat ik hiernaartoe zou komen, was ik op de hoogte van het debat dat hier gevoerd wordt. Ik ben blij dat dat kan op Curaçao; als mensen het ergens niet mee eens zijn dat vrij kunnen zeggen en dat ik vervolgens met die mensen in gesprek kan gaan. Het heeft mijn bezoek op geen enkele wijze gehinderd, ik heb met iedereen kunnen spreken met wie ik wilde spreken”, zo zei de staatssecretaris gisteren.
Knops vloog gisteren terug naar Nederland. Woensdag en gisteren voerde hij intensieve gesprekken met onder meer minister-president Eugene Rhuggenaath en vicepremier Steven Martina. Knops benadrukte dat het goede gesprekken waren, maar gaf tegelijkertijd aan dat beide partijen op sommige punten het nog niet met elkaar eens waren. Nederland laat Curaçao in ieder geval niet in de steek, zei de staatssecretaris. ,,Wij zijn allemaal landen binnen het Koninkrijk. Tegelijkertijd, laten we samen investeren in zaken die ten goede komen aan alle inwoners van Curaçao. Ik ben op bezoek geweest en te gast geweest in een land van ruim 160.000 inwoners, waarvan zo’n 50.000 inwoners genoodzaakt zijn een beroep te doen op de Voedselbank. Waar veel mensen hun baan verloren zijn, waar de toeristische sector het heel erg moeilijk heeft. De situatie die zich nu voordoet, is niet acceptabel.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).