Curinde wil ‘niet-E-zone-gebied’ bij Koningsplein

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering wenst het zogeheten E-zone-gebied bij Koningsplein (Nieuwe Haven) om te zetten in een ‘niet-E-zone-gebied’. Dit blijkt uit het jongste advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

ezoneReden is dat de exploitant van het vrijezonegebied, overheids-nv Curinde (Curaçao Industrial & International Trade Development Company), heeft aangegeven dat de economische malaise de economische zones heeft getroffen.
,,Naast de krimp van de lokale economie, de economische situatie in Venezuela, het gebrek aan regionale vluchten (‘airlift’) en de concurrentie met de vrije zones in Panama en de Dominicaanse Republiek, vindt er steeds minder doorvoer en afzet van goederen plaats vanuit de E-zones.”

Daardoor is het steeds minder aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers om zich te vestigen in de E-zones en vertrekken er steeds meer huurders. Met name om deze redenen wenst Curinde een gedeelte van de bestaande E-zone als ‘niet-E-zone-gebied’ in te stellen en dit gebied aan te bieden om de bedrijvigheid en werkgelegenheid te stimuleren door meer ondernemingen - en dus huurders - aan te trekken naar het door Curinde beheerde gebied en tegelijkertijd de huidige huurders te faciliteren in de levering van goederen aan lokale en internationale afnemers.

De SER mist een uitleg over hoe en op welke wijze de Free Zones en Export Processing Zones (EPZs), ofwel Zonas Francas, in genoemde landen een reële concurrentie vormen voor de E-zones op Curaçao, en welke specifieke vestigingsvoorwaarden en of arbeids-, belasting- en migratievoordelen deze jurisdicties wél aanbieden vergeleken met Curaçao.
Wat de raad verder opvalt is dat dit nieuwe inzicht geen onderdeel vormt van een economische zonebeleid. Sterker nog: ,,Niet in het regeerakkoord en het regeringsprogramma van het huidige kabinet, noch in de Groeistrategie en het Groeiakkoord, noch in de uit deze richtinggevende kaderdocumenten voortvloeiende beleidsvoorstellen wordt een integrale, beleidsmatige inbedding van de E-zone-sector in economisch beleid op Curaçao voorgestaan.”

SER verder: ,,Er mist een geactualiseerd beleidskader van de regering met betrekking tot deze zones. Dit geldt des te meer aangezien in de ontwerp-Landsverordening algemene bestedingsbelasting (abb) wordt voorgesteld om de Landsverordening economische zones 2000 in te trekken en een speciaal entrepot, genaamd douanezone, te introduceren en de diverse vrijstellingen opgenomen in de Landsverordening economische zones 2000, met uitzondering van de vrijstelling op de winstbelasting, in de bijbehorende landsverordeningen op te nemen.”

Daarom vraagt de SER zich af welke consequenties het intrekken van de Landsverordening economische zones 2000 zal hebben voor dit nieuwe ontwerp, zowel in materiële als in juridische zin. Er is in elk geval opheldering over nodig, ook in het belang van de ondernemers en burgers. Hier kan volgens de raad de minister van Financiën antwoord op geven.

De SER concludeert: ,,Naar het voorlopige oordeel lijkt het, juist vanwege het ontbreken van de beleidsmatige focus op integraliteit, er sterk op dat het onderhavige ontwerp als ‘gelegenheidswetgeving’ kan worden gekwalificeerd waarmee specifieke (deel)belangen op korte termijn worden gediend, zonder dat op voorhand goed zicht bestaat op hoe dit zich verhoudt tot het bredere economische beleidskader.”

De SER wil daarom helderheid over de vraag welk nieuw beleid, welke nieuwe beleidsinzichten en/of aannames er gelden wat betreft de E-zones op Curaçao. Want, zo wordt nog eens uitgelegd: ,,E-zones zijn specifiek bedoeld om internationale handel te promoten waardoor zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van Curaçao, vooral in de vorm van de instroom van deviezen en in de vorm van afdracht van belasting over de winst. Om te weten of er inderdaad sprake is van een belangrijke bijdrage aan de economie door ondernemingen toegelaten tot een E-zone, is het van belang om deze bijdrage aan de economie te meten.” De SER mist ook een economische impactstudie, die opheldering kan geven over dit vraagstuk.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).