Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Eind deze maand heeft Curaçao nog maar 19,5 miljoen gulden in de landskas. Dat is zónder eventuele aanvullende liquiditeitssteun van Nederland.

F01Eind september 19 mln in kasVanaf oktober wordt het, als verdere financiële hulp uitblijft, echt nijpend, zo niet onmogelijk. Er is dan direct al een liquiditeitstekort van 340,7 miljoen. Dat loopt volgens de meest recente liquiditeitsprognose van het ministerie van Financiën op tot 443,7 miljoen eind november en zelfs 567,7 miljoen met de jaarwisseling.

Het Antilliaans Dagblad vroeg en kreeg de jongste liquiditeitscijfers. Mét de Nederlandse liquiditeitssteun voor begroting en noodpakket in april en mei dit jaar, vlak na het uitbreken van de coronacrisis en de eerste overheidsmaatregelen medio maart, bedroeg de stand eind mei nog 284 miljoen in de plus.

Met de sterk verminderde belastingopbrengsten (loonbelasting, winstbelasting, omzetbelasting en overige belastingsoorten) zijn de totale ontvangsten van de Curaçaose overheid gekelderd van 340 miljoen over april - overigens de 177 miljoen die maand aan steun van Nederland meegerekend - tot naar verwachting 141,8 miljoen in augustus.

De totale overheidsuitgaven zijn voor september gecalculeerd op 269,6 miljoen. Voor een maand later zijn de uitgaven nog veel méér, onder andere in verband met de geplande verplichte aflossing van een oude obligatielening voor 100 miljoen alsmede rente van bijna 25 miljoen.

In deze prognose is ook rekening gehouden met zowel maatregelen ter behoud van werkgelegenheid van zelfstandigen (zzp’ers) als de maatregelen ter behoud van werkgelegenheid van werknemers in vaste dienst (NOW). Het gaat om aanzienlijke bedragen, zoals 28 miljoen in september, waarvan het echter de vraag is of deze daadwerkelijk nodig zijn, mede gezien de lagere NOW-uitgaven de voorbije maanden.
Voor beloning overheidspersoneel rekent Financiën met 44,1 miljoen per maand. In juni werd nog 67,3 miljoen aan personeelskosten afgerekend, waarschijnlijk in verband met het aan ambtenaren uitgekeerde vakantiegeld.

In december staat opnieuw een hoog bedrag van 78,4 miljoen genoteerd voor ‘total employment expenses’. Deze hoge uitgaven hebben betrekking op de uitbetaling van de VVU (vrijwillige vervroegde uitdiensttreding).

De maandelijkse belastingopbrengsten zijn vooralsnog voldoende om de ambtenaren uit te betalen, laat minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën weten.

De snel verslechterde liquiditeitspositie noopt vermoedelijk wel tot nieuwe keuzes, wegingen en besluiten. Ten aanzien van beloning voor de ambtenarij, maar bijvoorbeeld ook voor wat betreft NOW. Want zonder NOW-uitkering loopt het liquiditeitstekort ook op, maar iets minder drastisch.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.