De Vin: Dreiging criminele netwerken

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Criminele netwerken vormen een grote bedreiging voor de veiligheid van de landen in het Caribisch gebied. De wereldwijde uitbraak van Covid-19 draagt bij aan een toename van onrust en criminaliteit. Dat zegt scheidend Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, brigadegeneraal Peter Jan de Vin in gesprek met het Antilliaans Dagblad.

devin2De Vin, die behalve commandant van de militairen ook directeur van de kustwacht is, heeft zich ingezet om de situatie in Nederland onder de aandacht te brengen. Incidenteel heeft dat opgeleverd dat in ieder geval extra financiële ondersteuning voor de kustwacht ‘is veiliggesteld’. Voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit is er 3,4 miljoen euro vrijgekomen. Daarnaast is er nog het langetermijnplan voor een periode van tien jaar waarvoor de financiering van 168 miljoen euro in 2018 is rondgekomen. Nederland draagt bij met 69 procent van het bedrag, Curaçao met 16 procent, Aruba met elf procent en Sint Maarten met vier procent. Het geld zal onder andere worden besteed aan een nieuw walradarsysteem voor de CAS-eilanden en de vervanging van vliegtuigen, helikopters en cutters. Maar behalve de nieuwe middelen is er meer menskracht nodig. Wat De Vin betreft werken er over tien jaar niet 240, maar 340 mensen bij de kustwacht. ,,Ik zie graag een uitbreiding van de formatie op lange termijn die het mogelijk maakt 24 uur per dag paraat te staan”, zegt hij. ,,De kustwacht groeit dan uit tot een informatie gestuurde politieorganisatie met een sterk voorspellend vermogen.”

Generaal De Vin ziet drie verontrustende trends: de regionale politieke destabilisatie, de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de klimaatverandering. Katalysator van de ontwikkelingen is de uitbraak van de coronaziekte Covid-19. De situatie in Venezuela is verder verslechterd en binnen het Koninkrijk zijn economische zorgen en kan ‘mogelijk sociale onrust’ ontstaan. Bovendien liggen China en Rusland op de loer om hun invloed ‘in de achtertuin van de Verenigde Staten’ te vergroten. De kleine eilanden zijn ook kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering en een stijging van de zeespiegel. Dat kan gepaard gaan met extreme weersomstandigheden en migratie van inwoners.

Maar de ‘groeiende en grootste’ dreiging voor de regio komt van de grensoverschrijdende criminele organisaties. ,,Dergelijke criminele netwerken worden gefinancierd met de inkomsten van drugshandel”, zegt De Vin. De ontwikkeling vraagt om een gezamenlijke aanpak in de Caribische regio en samenwerking met een land als Colombia.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.