Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Curaçao heeft ongeveer 15.000 nieuwe banen nodig om zelfredzaam te worden. Dat heeft minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling gisteren aangegeven tijdens de Membership Meeting van Chata.

martinaEerst moeten 15.000 banen gereactiveerd worden die tijdens de Covid-19-crisis verloren zijn gegaan. Daarna moeten 15.000 banen extra gecreëerd worden om de bestaande werkloosheid die er al was voor Covid op te lossen. In totaal gaat het dus om 30.000 banen. Het toerisme zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen.

Martina sprak de hoop uit dat de focus op werkgelegenheid ook overgenomen zal worden door Nederland. Voordat corona toesloeg was Curaçao volgens hem op de goede weg. Niet alleen qua economisch herstel maar ook qua hervormingen. ,,Maar het stilvallen van de economie en met name ook het dichtgaan van de grenzen heeft geleid tot de ergste economische crisis die het eiland ooit heeft meegemaakt”, aldus Martina.

,,De regering heeft zich tot doel gesteld niet alleen de economische activiteit op ons eiland te herstellen, maar om door de nodige hervormingen en stimulerende maatregelen een doorbraak te forceren waardoor ons land direct door kan groeien naar een niveau van duurzame zelfredzaamheid.” Zelfredzaamheid definieerde de minister als volgt: ,,Dat betekent dat we moeten doorontwikkelen naar een land waar iedereen aan het werk is, er geen armoede heerst, het veilig is, iedereen een goede opleiding kan volgen, betaalbare zorg in geval van ziekte kan krijgen en waar onze oude dag gegarandeerd is. Volledige werkgelegenheid moet het doel worden in de komende jaren.”

Martina hoopt ook Nederland van deze visie te kunnen overtuigen. ,,De voorstellen die nu op tafel liggen zijn vooral gericht op bestuurlijke hervorming. Dat is wat ons betreft prima. Onze economie heeft een efficiënte, moderne en transparante overheid nodig om te kunnen concurreren met het buitenland. Dus wij zijn voor hervormingen maar niet alleen om de kosten te verlagen, maar juist ook om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.”

Hij schetst het economisch potentieel alsook de ontwikkeling van een groeiplan en onderkent dat Nederland daar een belangrijke rol in kan spelen. Een plan gericht op het creëren van banen en het doorgroeien van de economie naar een niveau dat zij zichzelf kan redden onder normale omstandigheden. ,,Daarom willen wij in de komende jaren inzetten op groei van het toerisme, want daar zitten veel mogelijkheden voor extra werkgelegenheid. Andere bestaande sectoren zoals de financiële dienstverlening en de maritieme sector zullen stappen moeten gaan zetten, want ook daar zijn goede mogelijkheden mede gericht op export. En last but not least wil de regering in gaan zetten op wetenschap, technologie en innovatie-initiatieven waarbij met name het Nederlandse bedrijfsleven kan worden betrokken. Wij hopen hen te kunnen interesseren om zich op Curaçao te komen vestigen.”

In dat kader roept Martina Nederland op om te helpen het eiland weer op te bouwen tot een belangrijke vooruitgeschoven post voor het bedrijfsleven. ,,De beste manier om dat te doen is het financieel aantrekkelijk maken voor Nederlandse bedrijven om te investeren op Curaçao. Dat is waarschijnlijk de meest effectieve manier om Curaçao te helpen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.