MP-leider op bevel rechter bij parlementsvergadering

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Marilyn Moses (MP) was gistermiddag wél aanwezig bij de Openbare Vergadering van de Staten. Dat deed zij na een veroordeling door de rechter. Met Moses waren er elf Statenleden, wat voldoende was om de vergadering door te kunnen laten gaan.

F01 KG Moses buigtPor fin, eindelijk! Want er waren vijf oproepen op een rij voor nodig om behalve de tien coalitieleden, ten minste één van de oppositieleden aanwezig te laten zijn. De geloofsbrieven van Shaheen Elhage (PAR) zijn gistermiddag geaccepteerd door de Staten. Daarmee is het parlement weer voltallig met 21 leden.

Het blijft een kwetsbare situatie. De coalitiepartijen PAR (zes) en MAN (vijf) hebben een kleine meerderheid met elf zetels. Vorige maand brak Rennox Calmes met coalitiepartij PIN en nam de enige zetel van de partij mee. Calmes is nu onafhankelijk Statenlid en steunt de oppositie.

Het parlement was gisterochtend al opgeroepen voor een openbare vergadering waarin de goedkeuring van de geloofsbrieven van Elhage op de agenda stonden. Maar alle tien de oppositieleden, inclusief Moses, lieten onaangekondigd verstek gaan. Rond diezelfde tijd kwam het vonnis naar buiten in het kort geding van Elhage tegen het Land Curaçao, de Staten, de Statenvoorzitter en alle twintig zittende Statenleden. Rechter Kimberly Lasten heeft alleen Marilyn Moses van oppositiepartij Movementu Progresivo (MP) veroordeeld ‘om bij de eerstvolgende Statenvergadering mee te werken aan de behandeling van het verzoek tot toelating tot de Staten’ van Elhage. En Moses buigt voor het bevel van de rechter. De MP-leider hield haar woord. ,,Zult u een beslissing van de rechter respecteren”, vroeg Lasten haar vrijdag tijdens de zitting. ,,Natuurlijk”, antwoordde Moses direct.

In het kort geding is alleen Moses veroordeeld, want anders dan de andere negen oppositieleden zei zij duidelijkheid te willen over het proces dat is doorlopen vanaf het moment dat Marilyn Alcalá-Wallé afziet van het Statenlidmaatschap terwijl haar geloofsbrieven al waren geaccepteerd. De vraag was of eerst vier weken moest worden gewacht, voordat Elhage kon worden toegelaten als parlementslid. Het verzoek van MP voor een centrale commissievergadering over de kwestie werd niet gehonoreerd. Moses ‘wenste een oordeel van het gerecht over de juridische uitleg en toepassingen van de artikelen 124 en 126 Kiesreglement’ en heeft die gekregen, stelt rechter Lasten en herhaalt in haar uitspraak nog eens wat ter zitting al naar voren kwam. ,,Uit het systeem van de wet volgt dat een door het Hoofdstembureau tot lid van de Staten verkozene reeds als lid van de Staten wordt aangemerkt. Zo bepaalt artikel 47 van de Staatsregeling dat de Staten de geloofsbrieven van de ‘nieuwbenoemde leden’ onderzoeken en bepaalt artikel 124 van het Kiesreglement dat ‘een lid van de Staten, tot wiens toelating is besloten, te allen tijde ontslag kan nemen’.” De rechter concludeert dat ‘de onduidelijkheid die eerder heeft kunnen bestaan over de status van de aanmelding van Alcalá-Wallé inmiddels is weggenomen’. Daarmee staat voor Moses ‘de weg vrij om, conform haar toezegging ter zitting, aan de eerstvolgende Statenvergadering deel te nemen’.

De negen andere oppositieleden worden, net als hun tien collega’s in de coalitie, niet veroordeeld. ,,De scheiding der machten brengt met zich mee dat de rechter uiterste terughoudendheid moet betrachten bij de beoordeling van geschillen die betrekking hebben op het functioneren van de Staten en van de Statenleden”, motiveert Lasten haar uitspraak. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan de rechter zich in een dergelijk geschil mengen. In dit geval is er geen sprake van een dergelijke bijzondere situatie. Juist hier, ‘waar het optreden van de Statenleden welbewust en politiek gedreven is’, is uiterste terughoudendheid van de burgerlijke rechter geboden. Voor het doorbreken van de machtenscheiding ‘is onvoldoende rechtvaardiging’. ,,Een staatsrechtelijke fout - het buitensluiten van een deel van de kiezers - moet niet beantwoord worden met een andere staatsrechtelijke fout - het doorbreken van de scheiding der machten”, aldus rechter Lasten, die er op wijst dat ‘er nog politieke wegen zijn die bewandeld kunnen worden’. ,,Partijen hebben zelf al de mogelijkheid genoemd van het uitschrijven van nieuwe verkiezingen, doorgaan met een regering die niet op een meerderheid kan rekenen binnen de Staten of het aansturen op een Algemene Maatregel van Rijksbestuur.”

Terwijl het Moses is te doen om het proces gelden voor de overige negen oppositieleden andere motieven. Dat zijn de vijf MFK-leden (Gilmar Pisas, Jacinta Constancia, Gilbert Doran, Charles Cooper en Juniël Carolina), Amparo dos Santos en Meindert Rojer van KdNT, Jaime Córdoba (PS) en Rennox Calmes (onafhankelijk). Rechter Lasten constateert dat deze oppositieleden willen voorkomen dat Elhage toetreedt tot de Staten om zo te voorkomen dat de coalitie op een meerderheid in de Staten kan rekenen en zij vinden dat zij daartoe ook het recht te hebben. Zij gebruiken hun weigering deel te nemen aan de vergaderingen van het parlement als machtsmiddel. ,,Wat deze gedaagden betreft worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven”, schrijft Lasten in haar vonnis.

Alleen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn bevoegd om als procespartij op te treden in een burgerlijk geding, ook wel civiele zaak, en dus niet organen en rechtspersonen. Vandaar dat Elhage niet ontvankelijk wordt verklaard in zijn eisen tegen de voorzitter van de Staten en de Staten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).