Cijfers Kranshi: Daling in- én uitschrijvingen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Uit de cijfers van de burgerlijke stand blijkt dat er geen sprake is van een massale uittocht na de coronamaatregelen die de regering in maart heeft genomen. Integendeel, zowel het aantal immigranten als emigranten is in vergelijking met vorig jaar juist afgenomen.

uittochtIn een overzicht dat deze krant op verzoek heeft ontvangen van minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) worden de cijfers van de eerste zeven maanden van 2020 afgezet tegen die van 2019.

Van januari tot en met juli hebben zich dit jaar 3.010 mensen uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Kranshi. Dat waren er vorig jaar 3.936. Het aantal immigranten nam in de eerste zeven maanden van het jaar af met 800, van 2.067 in 2019 naar 1.262 in 2020.

De afname van zowel in- als uitschrijvingen bij Kranshi lijkt samen te hangen met de coronamaatregelen die de Curaçaose regering moest nemen om een uitbraak van Covid-19 op het eiland te voorkomen. Half maart gingen de grenzen van het eiland dicht voor personenverkeer en eind maart werd de lockdown op Curaçao afgekondigd. In maart registreert Kranshi al minder immigranten (302 in 2019, 135 in 2020) en emigranten (307 in 2019, 269 in 2020), maar in april valt het aantal mensen dat vertrekt en zich vestigt praktisch stil: 96 inschrijvingen (270 in 2019), 77 uitschrijvingen (333 in 2019). Ook in mei en juni is er nog weinig beweging met 692 emigranten (1.207 in 2019) en 265 immigranten (547 in 2019).

Vanwege de vakantieperiode is juli traditioneel een topmaand voor verhuizingen naar het buitenland. Ook vergeleken met de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er die maand de meeste uitschrijvingen uit het bevolkingsregister: 1.313 (1.400 in 2019). Maar het aantal inschrijving door immigranten loopt met 1.262 nog altijd ver achter op juli vorig jaar (2.067). De vraag is of later dit jaar toch nog een heftiger corona-effect zichtbaar wordt. Mogelijk hebben inwoners van Curaçao, nadat het vanaf 1 juli weer mogelijk is om naar Nederland te vliegen, hun boeltje gepakt zonder zich officieel uit te schrijven bij Kranshi. Dat betekent dat meer mensen zijn vertrokken dan op dit moment uit de cijfers blijkt. Of dat werkelijk gebeurt en in welke mate is niet bekend. De burgerlijke stand houdt bij hoeveel personen zich officieel hebben ingeschreven en uitgeschreven. Maar wie in een ander land een nieuwe start wil maken heeft vroeg of laat een uitschrijvingsbewijs nodig van het land van herkomst. Dus dan zouden er alsnog meer uitschrijvingen uit het bevolkingsregister moeten volgen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).