Pauletta: Andere verdediging op eigen kosten

Van een onzer verslaggever

Willemstad - Iedere parlementariër in de Staten zou ernaar moeten streven dat het parlement zo snel mogelijk weer compleet is met 21 leden. Advocaat Luigi Virginia verdedigt dat belang in het kort geding dat Shaheen Elhage (PAR) heeft aangespannen.

paulettaWie een afwijkend standpunt heeft, is vrij een eigen advocaat in de arm te nemen, maar dan wel op eigen kosten. Dat schrijft Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) in antwoord op de brief van 31 juli aan MFK-fractievoorzitter Gilmar Pisas, Amparo dos Santos van Kòrsou di Nos Tur (KdNT), Jaime Córdoba van Pueblo Soberano en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes, die negen van de tien oppositieleden vertegenwoordigen. Marilyn Moses (MP) vaart haar eigen koers.

Pauletta rekent allereerst af met de stelling van de negen oppositieleden dat de keuze voor Virginia had moeten worden gemaakt in een vergadering met instemming van een meerderheid van de Staten. Als voorzitter van het parlement is zij geautoriseerd om gebruik te maken van de fondsen die gereserveerd zijn op de begroting, zolang dit in overeenstemming is met de regels van comptabiliteit. ,,Daarvoor hoeft niet steeds voorafgaand toestemming gegeven te worden. Daarom was het dus niet nodig hierover te beslissen tijdens een Statenvergadering”, aldus Pauletta. ,,Deze informatie is bij u allen bekend.”

In haar antwoord legt Paulettta uit dat Virginia bereid is gevonden om zowel de Staten als orgaan als de Statenvoorzitter te verdedigen. De tien Statenleden van de coalitiepartijen MAN en PAR hebben ervoor gekozen om dezelfde advocaat in de arm te nemen ‘daar de verdediging van eenieder die het algemeen belang nastreeft parallel loopt’. De groep van negen uit de oppositie kan zich daarbij aansluiten, maar is ‘ook vrij om een andere advocaat te kiezen’, schrijft Pauletta. ,,Zeker als jullie denken dat de verdediging van jullie belangen niet gelijk loopt met het algemeen belang en het belang van de Staten.” Een advocaat kan niet tegenstrijdige belangen verdedigen in eenzelfde zaak, licht Pauletta desgevraagd toe. Hoe dan ook, in geen van beide gevallen kan dat gepaard gaan met additionele kosten voor het parlement. ,,Uitgaven in verband met de vertegenwoordiging van individuele parlementariërs komen voor rekening van het Statenlid zelf.”

De Statenvoorzitter wijst er fijntjes op dat de kosten voor een advocaat voorkomen hadden kunnen worden, als de oppositieleden het algemeen belang en ‘overduidelijk ook dat van de Staten’ in acht hadden genomen, namelijk ervoor zorgen dat het parlement weer compleet is met 21 leden ‘zoals voorgeschreven in de Staatsregeling’. Zij beschuldigt de oppositie ervan de impasse waarin het parlement verkeert, te hebben georkestreerd. ,,Een groep Statenleden belemmert het passeren van de geloofsbrieven van de heer Elhage.”

De PAR-fractie heeft na het overlijden van William Millerson in plaats van zes, vijf leden in de Staten. Samen met de vijf zetels van de MAN zijn er op dit moment dus tien coalitieleden. De oppositie heeft sinds vorige maand niet negen maar tien zetels, omdat Rennox Calmes heeft gebroken met coalitiepartij PIN en als onafhankelijk parlementariër deel uitmaakt van de Staten.

Elhage moet de vrijgekomen plek bij PAR invullen. De afgelopen weken heeft Statenvoorzitter Pauletta tot drie keer toe een vergadering uitgeschreven waarin de geloofsbrieven van Shaheen Elhage zouden worden behandeld, maar steeds kwamen de tien leden van de oppositie niet opdagen. Daardoor was er geen quorum (minimaal elf) om de vergadering door te kunnen laten gaan. Elhage heeft een kort geding aangespannen tegen het Land Curaçao, de Staten, de Statenvoorzitter en alle twintig zittende Statenleden.

Het is nu aan de rechter te beslissen of de Statenleden kunnen worden bevolen mee te werken aan het behandelen van de geloofsbrieven en of maatregelen kunnen worden genomen die leiden tot toelating van Elhage tot de PAR-fractie in de Staten.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.