Bezwaar tegen raadsman Luigi Virginia in kort geding Elhage

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Ook nu Shaheen Elhage een kort geding heeft aangespannen om zijn benoeming als Statenlid af te dwingen, blijft de oppositie protesteren.

virginiaNu maken de partijen MFK/KdNT/PS en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes bezwaar tegen advocaat Luigi Virginia die de Staten tijdens deze zaak vertegenwoordigt en nemen ze zelf twee advocaten in de arm, die door het parlement moet worden betaald.

 

Jaime Córdoba (PS), Jacinta Constancia (MFK), Meinder Rojer (KdNT), Rennox Calmes, Juniel Carolina (MFK), Gilmar Pisas (MFK), Amparo dos Santos (KdNT), Gilbert Doran (MFK) en Charles Cooper (MFK) zullen bij het kort geding door advocaten Sheldry Osepa en Chester Peterson worden vertegenwoordigd, zo kondigen zij in een brief aan de Statenvoorzitter aan. MP-Statenlid Marilyn Moses - die net als overige fracties van de oppositie steeds is weggebleven bij de Statenvergaderingen om de geloofsbrieven van Elhage te behandelen - heeft de brief niet getekend. Eerder liet zij weten dan wel deel uit te maken van de oppositie, maar vrij te zijn en zich door niemand onder druk te laten zetten.

In het schrijven van 31 juli 2020 geven de andere leden van de oppositie aan dat zij in een mail van de Statenvoorzitter van 30 juli hebben kunnen lezen dat Luigi Virginia van het advocatenkantoor HBN Law de Staten en haar leden vertegenwoordigt bij het kort geding van Elhage. Maar, zo voeren de fracties van de oppositie aan: ,,Bij welke vergadering heeft een meerderheid van de Staten het besluit genomen dat Luigi Virginia ‘de Staten van Curaçao, de voorzitter van de Staten en haar leden’ zal vertegenwoordigen?”

MFK/KdNT/PS en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes willen van de Statenvoorzitter een presentielijst van de vergadering waarbij dit besluit is genomen en willen ook weten of Virginia door de Staten wordt betaald en zo ja, van welke post op de begroting.

De Statenvoorzitter dient er rekening mee te houden - zo voeren de fracties van de oppositie aan - dat alle Statenleden gelijke rechten hebben wanneer zij hun functie als Statenlid uitoefenen. ,,Wij informeren u daarom bij dezen dat de Statenleden J. Cordoba, J. Constancia, M. Rojer, R. Calmes, J. Carolina, G. Pisas, M. dos Santos, G. Doran en C. Cooper door de advocaten S. Osepa en Ch. Peterson zullen worden vertegenwoordigd en dat hun honorarium door de Staten zal worden betaald, net zoals het honorarium van advocaat L. Virginia, die de overige Statenleden vertegenwoordigt, wordt betaald. Zo beoefenen we het gezegde ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.” In een reactie laat Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta weten dat ze kennis heeft genomen van de brief van de oppositieleden en dat ze naar verwachting vandaag een reactie uitstuurt. Ze wilde hier niet op vooruitlopen en dus nog niet in de pers reageren. Wel wilde ze aangeven dat de stelling van de oppositie dat het honorarium van Virginia door de begroting van de Staten wordt betaald, ‘onjuist is’.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.