Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het personeel van Kas di Kultura (KdK) is door de overheid compensatie beloofd en deelname aan een herscholingsprogramma voor persoonlijke vorming en ontwikkeling van talent.

kdkOok kunnen de medewerkers leren hoe een eigen bedrijf te beginnen in de culturele en artistieke sector. Dit proces wordt geleid door de sector Cultuur en Sport van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).

De regering schrijft in een bericht dat deze week nog overleg is geweest met de directie van KdK, de vakbond PWFC en het personeel. Tijdens het overleg zijn verschillende scenario’s besproken om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers. ,,Er wordt nu verder gesproken met verschillende groepen en personen om tot de beste implementatie te komen van de reorganisatie”, aldus OWCS.

In het bericht wordt uitgelegd dat na jaren van financiële problemen reorganisatie onafwendbaar is. ,,Doel is om de efficiëntie en effectiviteit van het cultuurbeleid te vergroten, dat er méér gedaan wordt met minder. En ook dat er eigen producten ontwikkeld worden die zorgen voor geldinkomsten waardoor de organisatie niet voor de volle 100 procent afhankelijk is van subsidie.”

OWCS verder: ,,De regering wil de impact en de kennis en kunde die al aanwezig is behouden, maar dit dichter bij de samenleving brengen en de actieve deelname van organisaties en burgers in de culturele en artistieke sector vergroten. Zo zullen er cultuuragenten komen in de scholen voor funderend onderwijs. Zij zullen programma’s gaan ontwikkelen en uitvoeren waarmee de kennis vergroot wordt met betrekking tot de eigen geschiedenis en voorbeeldfiguren. Verder zal er aandacht zijn voor het uitbouwen van het artistieke talent van de kinderen, hun eigenwaarde en identiteit. Alles zal vastgelegd worden in onderwijsprogramma’s en curricula gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.”

De eerste stap is om KdK volgens de code corporate governance te laten functioneren. Hiervoor moeten de statuten aangepast worden. In de reorganisatieplannen wordt verder rekening gehouden met de Subsidielandsverordening, de quickscan van Kas di Kultura uit 2011-2012, het rapport Operational Audit Kas di Kultura 2013 van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), het rapport Mollen uit 2014, de jaarrekeningen van KdK, sociale verslagen en het herinrichtingsplan voor het personeel.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).