Elhage niet toelaten is inbreuk op kiesrecht

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Beoogd Statenlid Shaheen Elhage (PAR) heeft een kort geding aangespannen en eist daarbij dat alle twintig zittende Statenleden wordt bevolen om hun medewerking te verlenen aan zijn toetreden tot de Staten. statenfotojeuOok zijn het Land, de Staten als geheel en de Statenvoorzitter gedaagd. Dat staat verwoord in het verzoekschrift dat gisterenmiddag is ingediend. Dit moet op zo kort mogelijke termijn gebeuren, binnen 24 uur na het vonnis. Elhage, bijgestaan door de advocaten Michael Bonapart en Shalten Hato, wenst per deurwaardersexploot te worden opgeroepen voor de behandeling en stelt dat de rechter indien gewenst ook alle gedaagden, de twintig Statenleden, kan oproepen.

In elk geval moet de rechter alle Statenleden individueel bevelen om gevolg te geven aan de oproep een Statenvergadering bij te wonen waarin de geloofsbrieven behandeld worden, zo wordt geëist.

Volgens het verzoekschrift moet de Staten worden bevolen medewerking te verlenen aan de behandeling van de geloofsbrieven van Shaheen Elhage en meewerken met de voorzitter die uit haar midden een commissie instelt die de geloofsbrieven behandelt. Verder wordt het aan de rechter overgelaten maatregelen te treffen die moeten leiden tot toelating van Elhage tot de Staten. Want, zo staat ook in het verzoekschrift, daar heeft Elhage belang bij. Hem niet toelaten is namelijk een ‘onrechtmatige inbreuk op zijn passief kiesrecht en het actief kiesrecht van de kiesgerechtigden en met name van de kiezers die hun stemmen op hem uitbrachten’.

Vanuit het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Bupo) is het een grondrecht van Elhage dat hij verkozen wordt als parlementariër en dat hij ook daadwerkelijk tot de Staten wordt toegelaten en aan de beraadslagingen en besluitvorming van de Staten deelneemt, zo wordt nog aangevoerd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).