Reorganisatie van 31 naar 13 man personeel

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Volgens Lizette Sambo-Velder, sectordirecteur Cultuur en Sport, gaat Stichting Kas di Kultura (KdK) niet dicht. kdk,,De organisatie blijft bestaan, maar wordt wel gereorganiseerd tot een organisatie die voldoet aan de code corporate governance. Het ‘Nationale Instituut voor Cultuur’ (Instituto Nashonal di Kultura) zal met dertien functies gaan werken en we zullen, op voorstel van de medewerkers zelf, het overschot aan medewerkers laten afvloeien. In totaal werken er nu 31 mensen en alle subsidiegelden gaan op aan salarissen zonder dat er nog iets gedaan wordt aan alle projecten die wij volgens de culturele agenda willen uitvoeren”, zo licht de sectordirecteur toe in het programma dat deze week door de overheid is uitgezonden en specifiek ging over het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).

In een door de medewerkers zelf opgesteld rapport waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe het zo ver heeft kunnen komen dat KdK verlies draait, wordt uiteindelijk geconcludeerd: ,,Het is niet verantwoordelijk, noch eerlijk en acceptabel om slecht beleid uitgevoerd door de directeuren en commissarissen, zonder dat er corrigerend is opgetreden door het ministerie, af te wenden op de medewerkers en hen naar huis te sturen. Het is onvoorstelbaar dat er een nieuw instituut wordt opgericht (volgens de medewerkers wordt KdK wel gesloten om vervolgens een nieuwe entiteit op te richten, red.) om zo het slechte beleid met publieke fondsen en grove nalatigheid voor wat betreft ‘good corporate governance’ te bedekken”, aldus de medewerkers.

Het slechte beleid wordt in het rapport uit de doeken gedaan. Uit de financiële cijfers blijkt dat KdK vanaf het jaar 2015 steeds hogere kosten kreeg en dat vanaf 2016 de kosten de inkomsten overstegen. De subsidie is in 2019 verlaagd met 1,5 miljoen gulden (naar 2,3 miljoen gulden). De verantwoordelijken van 2016 tot en met 2019 waren directeur Emly Francisca en bestuursvoorzitters Altagracia Bryson en later Roland Colastica. ,,Mocht KdK failliet verklaard worden, dan moeten de bestuurders persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden”, zo vinden de werknemers.

De medewerkers schrijven in hun rapportage: ,,Vóór 2016 is er bezuinigd door onder andere het huurcontract op te zeggen in de Bargestraat. KdK kon de kosten betalen en hield zelfs geld over van de overheidssubsidie. Op voorstel van de directeur met goedkeuring van het bestuur, zijn in 2016 twee gebouwen te huur erbij gekomen, te weten Luna Blou en La Tentashon in Otrobanda. Dit heeft tot grote financiële schade geleid en de inkomsten konden de kosten niet meer dekken. Het was zelfs zo erg dat het betalen van sociale lasten en belastingverplichtingen niet nagekomen konden worden. In 2016 was er een tekort van 448.000 gulden, in 2017 van 342.365 gulden en in 2018 van 171.927 gulden. In 2019 is er gekort op de subsidie waardoor het bijna onmogelijk is geweest projecten uit te voeren. Voordat besloten werd de twee gebouwen in Otrobanda te huren werden er gemiddeld 18 projecten per jaar uitgevoerd. In 2017 waren dit er zelfs 41. In 2019 ging het om nog maar 13 projecten. Met de huur van de twee gebouwen, de verhoging van de vergoeding van de commissarissen (sinds 2012, red.), de verlaging van de subsidie en ook de drastische verlaging van andere inkomsten, is het niet mogelijk geweest alle projecten goed uit te voeren. Ondanks deze feiten zijn er meer mensen in dienst genomen in de jaren 2016 en 2017. De verhoging van de commissarisvergoeding dateert al van 2012, toen de regering dit invoerde voor de overheids-nv’s, niet voor de stichtingen. De vergoeding ging van 350 gulden per maand naar 1.000 gulden per maand.”

De medewerkers sluiten de rapportage niet af zonder ook aanbevelingen te doen. Ten eerste wordt voorgesteld om de huur van de twee gebouwen in Otrobanda op te zeggen. Verder kan er een goedkoper onderkomen gehuurd worden. ,,In het verleden is een huurpand gevonden op het Gomezplein voor 7.000 gulden per maand, een reductie van 23.000 gulden in vergelijking met Luna Blou. Dit is toentertijd door het bestuur afgewezen”, aldus de medewerkers. Er kan personeel afvloeien, maar dan moet het gaan om natuurlijke of vrijwillige afvloeiing met een aantrekkelijke en eerlijke lumpsum. Verder kan er kwijtschelding gevraagd worden voor de niet-afgedragen belastingen. De sociale premies kunnen geherfinancierd worden. De subsidie kan weer verhoogd worden naar de gebruikelijke 3,5 miljoen gulden per jaar en de vergoeding van de commissarissen kan terug naar 350 gulden per maand. De projecten van KdK kunnen opgepakt worden naar een totaal van 40.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.