Oppositie voor keuze: zelf impasse doorbreken of gedwongen worden

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De oppositie staat nu voor een keuze: of de impasse in de Staten zelf doorbreken door quorum te vormen om de geloofsbrieven van Statenlid in spe Shaheen Elhage te behandelen, of de gouverneur ziet zich genoodzaakt de Rijksministerraad aan te schrijven waardoor het parlement kan worden gedwongen de impasse te doorbreken.

gouverneurDe fractieleiders van de oppositie waren gisterochtend op het matje geroepen bij gouverneur Lucille George-Wout, die duidelijk maakte wat de gevolgen zullen zijn als de huidige impasse in de Staten voortduurt: dan is Nederland genoodzaakt in te grijpen. Alle fractieleiders van de oppositie vertelden na het gesprek met de gouverneur terug te zullen keren naar hun achterban om zich te beraden over de vervolgstappen, maar gaven tegelijkertijd meteen aan bij hun eerdere standpunt te blijven. Ondertussen heeft Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) voor komende vrijdag om 9.00 uur opnieuw een Statenvergadering opgeroepen - de derde inmiddels - om de geloofsbrieven van Elhage te behandelen.

Fractieleider voor MFK Gilmar ‘Pik’ Pisas was de eerste die zijn opwachting maakte bij de gouverneur. Na afloop van het korte bezoek gaf hij toe geschokt te zijn te horen dat er een aanwijzing dreigt voor het parlement. ,,Volgens mij is dit voor het eerst in de geschiedenis”, vertelde Pisas. De MFK-politicus had de gouverneur te kennen gegeven dat het land met de huidige impasse in de Staten in feite onbestuurbaar is en dat er volgens hem nieuwe verkiezingen moeten worden opgeroepen. ,,Zij was een andere mening toegedaan en vindt dat de impasse hoe dan ook doorbroken moet worden.”

Pisas heeft tijdens het onderhoud de gouverneur gewezen op een mogelijk kort geding dat door Elhage wordt aangespannen en heeft haar gevraagd of ze niet eerst het resultaat hiervan zou willen afwachten. ,,Maar de gouverneur zei dat dat niet haar pakkie-an is. Het lijkt er dus op dat de Rijksministerraad nu wordt ingeschakeld.” Elhage liet gisteren wederom tegenover deze krant weten ‘nog geen definitief besluit te hebben genomen over een rechtszaak’.

Hoewel Pisas het niet ziet zitten dat de Staten van Curaçao mogelijk een aanwijzing krijgen van de Koninkrijksregering - ‘het weegt zeker zwaar mee dat Nederland ons elke keer moet komen vertellen hoe we onze zaken in eigen land moeten regelen’ - is hij niet van plan van standpunt te veranderen. Ook Amparo dos Santos van Kòrsou di Nos Tur (KdNT) bezocht de gouverneur gisteren en liet na dit gesprek weten dat ook hij bij zijn standpunt blijft, namelijk dat het kabinet-Rhuggenaath niet meer op een meerderheid zou rekenen en dat er dus nieuwe verkiezingen moeten worden georganiseerd. ,,Volgens mij rest haar niets anders”, zo sprak de fractie- en partijleider van KdNT. Over een mogelijke rechtszaak van Elhage maakt Dos Santos zich geen zorgen. ,,Dat voelt zwak aan. Als Elhage werkelijk een zaak zou beginnen, waarom zou de gouverneur ons dan vandaag bij zich roepen. Ik zou dan zeggen ‘wacht het resultaat van de rechtszaak eerst even af’.”

Ook onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes (voorheen PIN) heeft tijdens zijn gesprek met de gouverneur aangegeven nieuwe verkiezingen te willen. ,,Iedereen interpreteert artikel 126 van het Kiesreglement op een andere manier. De enige manier om weer rust en vrede in dit land te brengen, is door nieuwe verkiezingen uit te roepen. Laat daarbij de stem van de bevolking luid en duidelijk klinken.”

Marilyn Moses (MP) benadrukte na het gesprek met de gouverneur wederom dat haar partij duidelijkheid wil en dat zij zich niet laat gebruiken door andere partijen, niet van de coalitie en niet van de oppositie. ,,Wij doen ons werk en doen wat juist is. Als een zetel vrij is, heeft de volgende daar recht op. Maar het is onduidelijk of die zetel daadwerkelijk vrij is. Daar gaat het voor ons om. Die duidelijkheid moeten we in de Staten krijgen. Als de zetel vrij is, kan Elhage de Staten betreden. We staan niet aan de zijde van de coalitie en niet aan de zijde van de oppositie. We zitten in de oppositie, maar zijn vrij. We laten ons door niemand onder druk zetten.”

Jaime Córdoba (PS) reageerde op de vraag of hij komende vrijdag wel zijn steun zou geven aan het vormen van een quorum voor de behandeling van de geloofsbrieven van Elhage met een volmondig ‘Nee’. ,,Natuurlijk wil ik niet dat er een aanwijzing komt, maar als het niet anders kan - soms moet je jezelf pijnigen voor het standpunt dat je hebt ingenomen.” Córdoba zou de situatie met zijn ‘collega’s van de oppositie’ bespreken. Over de partij Pueblo Soberano repte hij met geen woord.

Fractieleider Elsa Rozendal (MAN) zei dat de Staten het niet zover mogen laten komen dat er een aanwijzing van de Rijksministerraad komt. ,,Daar is niemand mee gediend. We hebben voldoende uitdagingen waar we op dit moment mee te maken hebben. Daar zou onze energie naar moeten gaan in plaats van zoveel tijd te verliezen aan deze impasse.”

Fractieleider Stephen Walroud (PAR) bezocht als laatste de gouverneur en zei na afloop dat hij het bijzonder betreurenswaardig zou vinden als de gouverneur genoodzaakt zou zijn om zich tot de Koninkrijksregering te wenden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.