CBCS-top: Voorwaarden, maar wel gericht op duurzame aanpak

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Het verbinden van financiële steun aan structurele hervormingen is in beginsel niet onredelijk. De huidige voorwaarden die de Rijksministerraad heeft opgelegd, pakken onze macro-economische zwakheden echter niet op een duurzame wijze aan.”

groeipotentieelAldus de interim-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) José Jardim gisteren in verband met de presentatie van het Jaarverslag 2019 van de Centrale Bank.

Hij licht toe: ,,De voorwaarden bevatten maatregelen die contraproductief zijn wegens hun procyclische karakter, waardoor de werkloosheidssituatie en de armoede worden verergerd.” Het integrale herstelplan, waarvoor Jardim pleit, dient ook economische hervormingen die het groeipotentieel van Curaçao en Sint Maarten vergroten te bevatten. ,,Beide landen moeten nu eindelijk eens de maatregelen treffen die het investeringsklimaat verbeteren, de starheden op de arbeidsmarkt aanpakken en een betere afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid bewerkstelligen”, legt hij met klem uit.

Curaçao en Sint Maarten zouden met de Nederlandse regering kunnen onderhandelen ‘om een deel van de financiële steun om te zetten in een schenking ter verlaging van de schuldenlast’, aldus Jardim. Immers, de leningen in verband met de coronacrisis zullen niet alleen resulteren in een onhoudbare overheidsschuld, maar ook de buitenlandse schuldpositie van de monetaire unie vergroten, wat de betalingsbalans in de toekomst onder druk kan zetten.

,,Het omzetten van de leningen in een schenking zou voorwaardelijk kunnen worden gemaakt aan voortgang in de begrotingsconsolidatie en economische hervormingen”, stelt hij voor. De onevenwichtigheden in economie, financiën en begrotingen zijn dusdanig dat herstel niet haalbaar is met beleid dat slechts stoelt op één enkel spoor. ,,De huidige situatie vereist daarom een geïntegreerde aanpak waarin de landen binnen het Koninkrijk nauw samenwerken aan een herstelplan voor de middellange termijn dat moet resulteren in begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen die de groei stimuleren volgens een strak tijdschema.”

Jardim legt uit dat de coronacrisis, in combinatie met de doorwerkingseffecten van de crisis in Venezuela op de economie van Curaçao en de impact van orkaan Irma op Sint Maarten, heeft geleid tot grote onevenwichtigheden in de overheidsfinanciën en de begrotingsdynamiek van de twee landen. De economische gevolgen van de wereldwijde Covid-19-pandemie voor Curaçao en Sint Maarten zijn enorm. ,,Zowel Curaçao als Sint Maarten zullen naar verwachting een economische krimp van meer dan 20 procent registreren in 2020. Deze forse economische krimp zal resulteren in een stijging van de werkloosheid, meer armoede en een verslechtering van de openbare financiën”, stelt Jardim. ,,De coronacrisis heeft onze macro-economische zwakheden en kwetsbaarheden blootgelegd, waaronder onhoudbare openbare financiën, starheden op de arbeidsmarkt en een over het algemeen zwak investeringsklimaat.” Hij is ervan overtuigd: ,,Indien deze zwakheden eerder op een effectieve wijze waren aangepakt, zouden de landen in een betere positie verkeren om met de huidige crisis om te gaan.”

Op het gebied van de openbare financiën dienen de overheidsuitgaven te worden beheerst door bezuinigingen en aanpassing van de begrotingsdynamiek ‘zodat de uitgaven niet harder groeien dan de inkomsten’. ,,Hierdoor is de jaarlijkse groei van de lonen & salarissen in de publieke sector niet houdbaar.” Bovendien raadt Jardim aan om de overheidsinkomsten te verhogen middels het verbeteren van de belastingmoraal in plaats van verdere lastenverzwaring.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).