Pisas: Geen meerderheid: opstappen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) moet duidelijkheid geven over de situatie. Is er geen meerderheid, dan moet de regering opstappen en plaatsmaken voor een crisiskabinet.

crisiskabinetDat zei Gilmar ‘Pik’ Pisas, fractievoorzitter van oppositiepartij MFK, gistermiddag nadat hij een bezoek had gebracht aan gouverneur Lucille George-Wout. Pisas zei dat het gesprek met de gouverneur ging over de situatie die is ontstaan in de Staten nadat parlementslid Rennox Calmes heeft besloten niet langer voor coalitiepartij PIN, maar als onafhankelijk Statenlid verder gaat. De MFK-fractievoorzitter vond gisteren dat de regering veel duidelijker moest zijn over de steun die zij nog heeft van de parlementsleden. ,,Als je als regering geen meerderheid hebt, zeg dat dan gewoon en treedt af.”

Pisas begrijpt niet waarom het nodig is dat minister Suzy Camelia-Römer (PIN) nog een week langer in functie zou moeten blijven om de overdracht van haar portefeuille van Gezondheid, Milieu en Natuur goed te laten verlopen. Minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zal de taken van de GMN-minister voorlopig op zich nemen. ,,Zo’n overdracht kan in een dag gebeuren”, spreekt Pisas uit ervaring. ,,Waarom is daar zoveel tijd voor nodig?”

De MFK-parlementariër betreurt de gang van zaken rond Rennox Calmes. Een jonge politicus als Calmes met weinig ervaring, moet goed begeleid worden en mensen om zich heen hebben die hem adviseren. Want dat hij nu van het ene op het andere moment toch zijn steun voor de coalitie heeft ingetrokken, kan tegen hem werken. Pisas: ,,Als je binnen bij de gouverneur A zegt en even later buiten B, dat komt niet goed over. Politiek is continuïteit, morgen moet je weer verder.”

Pisas zegt dat niet alleen zijn partij, maar ook de andere oppositiepartijen - samen goed voor 9 zetels en met Calmes erbij dus 10 - willen bijdragen aan een oplossing voor de moeilijke situatie waarin Curaçao zich bevindt. Het voorstel is om een crisiskabinet aan te stellen dat de steun heeft van alle fracties. Daartoe heeft de oppositie tijdens een Statendebat een motie ingediend, maar die is niet aangenomen. Nu doet Pisas een oproep om het voorstel opnieuw in overweging te nemen. ,,Laten we in de Staten een structuur vinden om uit de problemen te komen.” MFK zou gisteren nog een brief sturen naar Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) met het verzoek de leden op te roepen voor een spoedvergadering. Het crisiskabinet zou zich moeten beroepen op artikel 53 van het Statuut op basis waarvan de toegezegde liquiditeitssteun onder toezicht zou komen van de Algemene Rekenkamer van het Koninkrijk. De coalitie vond dat volgens Pisas ‘een belachelijk idee’. ,,Maar het voorkomt dat we zeven jaar inleveren op onze autonomie met een hervormingsentiteit. Nederland vertrouwt ons niet, dan kunnen we de verdeling van het geld beter toevertrouwen aan de Algemene Rekenkamer.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).