Directeur Francisca (AJJC): Tot op het bot bezuinigd

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De extra bezuinigingsmaatregelen van de overheid in verband met de coronacrisis dreigen de stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) de kop te kosten.

jeugdzorgDe stichting heeft volgend jaar niet genoeg geld om haar kerntaken naar behoren te kunnen uitoefenen. Dat zegt AJJC-directeur Mildred Francisca in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Dit jaar werd er al behoorlijk beknibbeld op de subsidie en moest de stichting het doen met ongeveer één miljoen gulden op een begroting van 1,6 miljoen. Maar in 2021 is het beschikbare budget nog maar 975.000 gulden. Francisca zegt dat er ook na ‘bezuinigingen tot op het bot’ een tekort blijft van ongeveer 2,5 ton. Met de penningmeester van AJJC heeft de directeur geschrapt waar het kon. ,,We zullen bijvoorbeeld twee van de vier dienstauto’s verkopen en onze medewerkers zullen niet meer mobiel kunnen bellen met klanten.” Eerder verhuisde de stichting al naar een goedkopere locatie.

Maar de grootste kostenpost zijn de elf maatschappelijk werkers. Zij zijn in feite het werkkapitaal van de organisatie. Want zonder hulpverleners, geen jeugdreclassering, geen preventieve zorg. Francisca: ,,Zij bezoeken en begeleiden de jongeren tussen 12 en 18 jaar die in aanraking zijn geweest met justitie, maar ook jongens en meisjes die een risico lopen het criminele pad op te gaan.” Dus is het streven om in ieder geval te voorkomen dat personeel moet worden ontslagen. De AJJC-directeur is teleurgesteld dat ‘resocialisatie om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit’ niet is genoemd als een van de vitale sectoren door de Nederlandse overheid. Voor de uitbetaling van de derde tranche liquiditeitssteun is als voorwaarde opgenomen dat ‘de landen vitale sectoren uitzonderen van bezuinigingen op formatie, exploitatie en/of operationele uitvoering, zo staat te lezen in een post op de Facebookpagina van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad. ,,De politie, de gevangenis, militairen, de douane en het Hof van Justitie bijvoorbeeld”, zegt Francisca. Maar haar stichting valt buiten de boot, zo lijkt het. Dat is moeilijk te bevatten. ,,Het is dweilen met de kraan open. Zonder goede begeleiding en preventie blijf je jongeren oppakken en veroordelen. Dat willen we juist voorkomen, maar dat is blijkbaar niet belangrijk genoeg voor Nederland.”

Francisca heeft de ernstige situatie voorgelegd aan het bestuur van AJJC en verwacht dat er op korte termijn een gesprek zal volgen met minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie. Girigorie bracht in februari in een vergadering in de Staten nog onder de aandacht dat AJJC ‘intensief werkt’ met jongeren die vroegtijdig de school verlaten en de eerste stappen zetten op het criminele pad en noemde in dat kader het Halt-project. Het project is meer in het algemeen gericht op het voorkomen, bestrijden en bestraffen van jeugdcriminaliteit door het gedrag van jongeren te beïnvloeden en zou gefinancierd worden vanuit het criminaliteitsfonds. Maar ook het potje van het fonds is al jaren leeg. ,,Het project werd vorig jaar opgenomen in het groeiakkoord voor financiering, maar we hebben er verder niets meer van gehoord”, zegt Francisca. De Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao werd in 2014 opgericht door het ministerie van Justitie met het doel om het aantal gevallen van recidive onder jongeren tussen twaalf en achttien jaar terug te dringen. Francisca zegt dat de stichting sindsdien een plek heeft weten te verwerven binnen de justitiële keten en bestaansrecht heeft. De situatie veroorzaakt veel onrust onder het personeel. ,,Zij zijn zelf het gereedschap waarmee we werken. Om op een goede manier hulp te kunnen bieden, moeten zij zelf oké zijn. Maar nu hebben ze hun eigen zorgen en problemen, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).