Ruimte voor eigen invulling 12,5 procent

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Curaçao, Aruba en Sint Maarten hadden van meet af aan de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de wijze waarop 12,5 procent wordt gekort op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren en medewerkers van overheids-nv’s.

arkenboutDat zeg Erwin Arkenbout, vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad, in gesprek met het Antilliaans Dagblad. ,,Van de kant van Nederland was de formulering duidelijk. De gedachte was juist om niet van vanuit Den Haag tot op de millimeter nauwkeurig voor te schrijven hoe die landen die voorwaarden moeten uitvoeren, maar het mogelijk te maken om bijvoorbeeld een bepaalde sector zwaarder te belasten of werknemers in een hogere salarisschaal.”

De Rijksministerraad heeft op advies van het College financieel toezicht (Cft) bij de tweede tranche liquiditeitssteun als voorwaarde gesteld dat de landen 12,5 procent moeten korten op het gehele arbeidsvoorwaardenpakket van het ambtelijk apparaat. Curaçao heeft dat geïnterpreteerd als ‘alle ambtenaren moeten 12,5 procent inleveren’. Die boodschap leidde tot heftige protesten. Nu blijkt dat veel onrust had kunnen worden voorkomen als er over en weer meer duidelijkheid was gevraagd en gegeven. De vertegenwoordiger van Nederland vindt het jammer dat niemand hem of het Cft om opheldering heeft gevraagd, bijvoorbeeld met de vraag: Als we dit zus of zo zouden willen aanpakken, kan dat, past dat binnen die voorwaarden? Het was niet zo gek geweest als de verantwoordelijke voor de uitvoering van die maatregel even was langsgekomen voor verduidelijking of hem had gebeld, vindt Arkenbout. ,,Mijn deur staat altijd open. Ik weet ook dat mijn telefoonnummer bij veel mensen bekend is.” Op de vraag of ambtenaren aan beide kanten van de oceaan dan niet met elkaar hebben afgestemd wat nu de bedoeling was, zegt de vertegenwoordiger: ,,Kennelijk niet. Ja, je had je een ander scenario kunnen voorstellen.”

In een post van de ‘Top 5 Q&A’s’ op de Facebookpagina van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad worden de woorden van Arkenbout nog eens bevestigd. ,,De mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de wijze waarop die 12,5 procent wordt behaald, heeft er van begin af aan ingezeten. Als Curaçao eerder verduidelijking op dit punt had gevraagd, dan had die onrust er niet hoeven komen.” Uit de antwoorden blijkt bovendien dat voor de derde tranche een nieuwe voorwaarde geldt: de bezuinigingen mogen niet de operationele uitvoeringscapaciteit van de meest vitale sectoren van de beperken. ,,Dit is in het belang van rechtszekerheid, rechtspleging en algemene openbare orde en veiligheid”, schrijft de Vertegenwoordiging.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).