Investeren in schoolbesturen, schoolleiding, leraren, leermiddelen en wetten

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De hervormingen en maatregelen, zoals gemeld in de voorgestelde (consensus)Rijkswet Caribische hervormingsentiteit voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS), hebben voor het onderwijs een aantal ambitieuze doelen voor ogen.

onderwijsTen eerste het realiseren van een ‘basiskwaliteit van onderwijs’. Op de tweede plaats het realiseren van een ‘goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt’. En op de derde plaats het realiseren van ‘goede doorstroom tussen stelsels van onderwijs - al dan niet in Europees Nederland’.

Zo meldt de Memorie van Toelichting (MvT) bij de afgelopen vrijdag openbaar gemaakte Rijkswet (van nog onbekende datum) houdende regels omtrent de instelling van de Caribische hervormingsentiteit op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. ,,Van belang is dat de overheden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, alsook de stakeholders in de landen, een gedeeld beeld hebben van de problematiek en de daarop gerichte aanpak”, meldt de toelichting verder.

,,Onderdeel van die aanpak moet zijn: investering in professionalisering van schoolbesturen, schoolleiding, leraren en in leermiddelen (en mogelijk ook onderwijshuisvesting) en een inhaalslag van onderliggende wetgeving.” De MvT stelt dat ‘goed onderwijs de basis vormt voor een goed leefklimaat met kansen voor iedereen’ en daarmee bijdraagt aan de sociaaleconomische ontwikkeling, groei en diversificatie. De rijkswet is geschreven mede in verband met Covid-19 en de grote impact die dit heeft op de financieel-economische en daardoor ook op de sociaalmaatschappelijke situatie op de autonome eilanden.

,,Het feit dat de coronacrisis de (Caribische, red.) landen zo hard heeft kunnen raken en ontwrichten, kan niet worden losgezien van de constatering dat zij in het afgelopen decennium onvoldoende zorg hebben weten te dragen voor een weerbare economie.”

Onderwijs is één van de taken van de Caribische hervormingsentiteit. Daarnaast zijn dat de overheid; de financiën; economische hervormingen; de zorg; het versterken van de rechtsstaat; en de infrastructuur. Er is, aldus de MvT, in de landen geen constante kwaliteit van schoolleiding en onderwijsgevenden. Ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt laat - zoals gesteld - te wensen over, waardoor het arbeidspotentieel niet ten volle wordt benut. ,,Er lijkt sprake van verouderde onderwijsmethoden, beperkte beschikbaarheid van moderne leermiddelen en weinig budgetruimte voor hervormingen”, aldus de toelichting.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).