Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De normering van de salariëring van directeuren van overheids-nv’s en overheidsgelieerde entiteiten is een feit. Dat verklaarde premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tijdens een persconferentie waarbij werd ingegaan op de voorwaarden die door Nederland worden gesteld in ruil voor financiële steun tijdens de coronacrisis.

 

normeringIn een voortgangsrapport dat afgelopen week naar de Nederlandse minister-president Mark Rutte is gestuurd, heeft Rhuggenaath aangegeven dat Curaçao - met uitzondering van enkele - aan de voorwaarden die door Nederland zijn opgelegd, heeft voldaan. ,,We hebben de nodige inspanningen verricht om te voldoen aan de eisen die aan de tweede tranche zijn gekoppeld en hebben in het rapport duidelijk aangegeven hoe we dit hebben gedaan en wat er nog moet gebeuren”, aldus de Curaçaose premier.

In dat kader meldde hij dat de normering bij overheids-nv’s een feit is. Dit is reeds gepubliceerd in een ministeriële regeling en er zijn brieven gestuurd naar alle entiteiten van de overheid. Hoewel er sprake is van een overgangsregeling van een jaar, heeft de regering de instructie gegeven de normering per 1 juli 2020 door te voeren. Voor wat betreft de Statenleden en de ministers is er ook al een akkoord en wordt dit ingevoerd vanaf het loon van juli 2020. Over het salaris van ambtenaren moet de regering conform de wet via het CGOA gesprekken voeren met de partners. Ook dit heeft reeds plaatsgevonden en er zijn alternatieven aangeboden, aldus Rhuggenaath.

De minister-president ging gisteren ook in op de voorwaarde van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties om 12,5 procent te korten op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van alle ambtenaren. ,,Wat Knops nu beweert dat zij niet hebben gezegd dat de korting van 12,5 procent op alle werknemers moet worden geïmplementeerd, klopt gewoonweg niet. Wie de documenten heeft gezien, heeft zwart op wit zien staan dat deze voorwaarde toepasbaar is op iedereen, met uitzondering van de werknemers met een minimumloon.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).