‘Investeren en niet korten’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Van bezuinigingen willen ze niet meer horen. In het onderwijs moet juist geïnvesteerd worden. Met gericht beleid moeten leerlingen nu eindelijk werkelijk gelijke kansen krijgen om hun talenten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

onderwijsDat is de dringende boodschap die is opgenomen in de resoluties die vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden Doen en STSK en ouderorganisatie ReMa Uní gisterochtend hebben aangeboden aan Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR), premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en gouverneur Lucille George-Wout. Dat deden zij uit naam van de honderden demonstranten, onder wie docenten, leerlingen en ouders, die gisterochtend meeliepen naar het Wilhelminaplein.

Een dramatische oproep, zei Marbella Felipa, leider van de nieuwe vakbond in oprichting Doen, toen zij de resolutie overhandigde aan Rhuggenaath in zijn functie van minister van Onderwijs. ,,Investeren, maar ook moderniseren”, reageerde Rhuggenaath tegen Felipa. ,,Wij vinden als regering ook dat onderwijs van goede kwaliteit toegankelijk moet zijn voor iedereen, onafhankelijk van je afkomst of de buurt waar je woont. Wat dat betreft hebben we een gemeenschappelijk doel.”

De manifestanten zijn ‘hevig verontrust over de aangekondigde plannen van de regering van Curaçao om 12,5 procent te korten op het inkomen van werknemers in het onderwijs en de vermeende bezuinigingen van 18 procent in het onderwijs’, zo beginnen alle drie de resoluties. Vakbond Doen ‘constateert dat de regering heeft nagelaten structureel te investeren in het onderwijs’, terwijl dat wel in het regeerakkoord is opgenomen. Daardoor zijn de ongelijke kansen die zich ‘al decennialang’ voordoen blijven bestaan en verkeert ‘de infrastructuur van het merendeel van de scholen op het eiland in slechte staat’.

De dringende oproep aan de regering luidt ‘onderwijs officieel uit te roepen tot nationale prioriteit’ en om ‘onderwijsprogramma’s te ontwikkelen waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van sterke individuen die in staat zijn kritisch na te denken over hun eigen ontwikkeling en ontwikkelingen in de maatschappij’. Een gericht beleid is nodig om de ongelijkheid tussen scholen ‘for once and for all’ op te heffen, ‘zodat leerlingen niet alleen op papier maar ook werkelijk gelijke kansen krijgen’. De vakbond vraagt de regering ervoor te zorgen dat ‘leerlingen van Curaçao onderwijs kunnen krijgen in adequate schoolgebouwen met de benodigde voorzieningen en ict-infrastructuur’ en in het kader van de rechtspositie van de professionals ‘concrete stappen te zetten en afspraken na te komen’.

Aan de Staten de oproep om er bij de regering op aan te dringen deze zaken voortvarend aan te pakken. In de resolutie gericht aan gouverneur Lucille George-Wout wordt erop gewezen dat de bezuinigingsmaatregelen ‘zeer negatieve gevolgen hebben voor het onderwijs op Curaçao, in het bijzonder voor de leerlingen en het onderwijzend personeel’. Het dringend verzoek aan de gouverneur is dan ook om ‘bij de aan de Curaçaose regering gestelde eisen in het kader van de noodhulp rekening te houden met de sociale realiteit en onderwijssituatie op Curaçao en om zo veel mogelijk te streven naar een gedifferentieerde en billijker inkortingssystematiek’.

De leerkrachten en leden van het niet-onderwijzend personeel die aan de demonstratie deelnamen kregen de steun van hun schoolbestuur. Dat lieten de Gezamenlijke Schoolbesturen weten in een persbericht, waaronder Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Fundashon pa Skol Humanista en Stichting IFE. Onder begeleiding van een politieauto liep de groep demonstranten rond 11.00 uur de Pietermaaiweg op. ,,Investeren en niet korten”, klinkt het in koor. ,,Doen, doen!” De menigte wandelt rustig, de sfeer is opgewekt, zo is te zien op beelden van TV Direct. Het moet afgelopen zijn met de bezuinigingen. ,,No mas”, scandeert de menigte. ,,Nos ta bisa basta. Basta awor! Invertí!” Eenmaal op het Wilhelminaplein volgt een programma met alle culturele expressies die in het onderwijs gebruikt worden, zoals dans, poëzie en declamaties.

De manifestatie eindigt een uur, anderhalf uur later met het aanbieden van de resoluties. Eerst aan de Statenvoorzitter, dan aan de gouverneur en ten slotte aan de regering.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.