Moties rechtszekerheid tegen zin Knops aangenomen

Van onze correspondent

Den Haag - De Tweede Kamer wil dat de Rijksministerraad (RMR) de uitvoering van de aanpak in het gevangeniswezen op Sint Maarten voor vijf jaar overneemt.

tweedekamerEen motie met die strekking van CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam werd gisteren aangenomen. Op Curaçao moet het Nederlandse kabinet onderzoeken hoe de rechtsbijstand aan vreemdelingen in de barakken kan worden versterkt. Daarover werd een motie van D66-Kamerlid Antje Diertens aangenomen.

De Kamer komt hiermee in aanvaring met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties, die beide moties vorige week ontraadde. Voor het ingrijpen bij de Point Blanchegevangenis vindt hij het nog te vroeg, omdat hij nog mogelijkheden ziet om er samen met de regering van Sint Maarten uit te komen. Wat betreft de vreemdelingendetentie op Curaçao vindt Knops de Nederlandse bemoeienis staatsrechtelijk onjuist. Het versterken van de rechtsbijstand door Nederland is volgens hem alleen mogelijk op verzoek van de regering van Curaçao. Van Dam constateerde vorige week in het debat over de rechtszekerheid dat er al sinds 2010 geen vooruitgang zit in het gevangeniswezen op Sint Maarten. Hij verwijst in zijn motie naar de Raad voor de Rechtshandhaving en de Voortgangscommissie Sint Maarten, die steeds rapporteren dat de situatie inhumaan is en dat de gevangenis ongeschikt is als werkplek. Daarmee wordt internationale wet- en regelgeving geschonden.

Aangezien het Sint Maarten, mede door gebrek aan capaciteit, niet lukt de regie te krijgen over verbeteringen in de gevangenis kan het Koninkrijk ingrijpen op basis van de bepaling in het Statuut dat fundamentele mensenrechten en rechtszekerheid gewaarborgd moeten worden. Sint Maarten moet volgens de aangenomen motie de komende vijf jaar wel de kosten dragen voor het overdragen van de regie aan de RMR.

De motie Van Dam kreeg de steun van vrijwel de hele Kamer, inclusief de coalitiefracties. Het CDA-Kamerlid vindt dat er nu geen excuses meer zijn: ,,De situatie binnen de muren van de gevangenis op Sint Maarten is mensonterend. Ondanks alle goede voornemens en intenties van de afgelopen jaren zijn er geen verbeteringen gekomen in de situatie.”

Sinds het debat vorige week is dat zelfs nogmaals gebleken: ,,Afgelopen vrijdag nog braken gedetineerden uit omdat ze de hele dag niet te eten hadden gehad. Daarom is het nu absoluut noodzakelijk dat de Rijksministerraad ingrijpt. Mensenrechtenschendingen binnen ons Koninkrijk mogen we niet tolereren.”

Via de motie Diertens stelt de Tweede Kamer vast dat de toegang tot rechtsbijstand voor vreemdelingen in detentie op Curaçao niet voldoet aan de rechtsbescherming zoals vereist in artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er is vaak geen contact mogelijk met een advocaat. De situatie is niet verbeterd sinds een Kamerdelegatie zich in januari na een bezoek beklaagde over de situatie in de vreemdelingenbarakken. In de motie wordt het kabinet gevraagd voor de begrotingsbehandeling komend najaar te onderzoeken hoe de rechtsbijstand kan worden versterkt, zowel qua capaciteit als qua kennisniveau.

De motie Diertens werd gesteund door drie coalitiefracties (de VVD stemde tegen) en een groot deel van de oppositie. Hoewel Knops beide moties waarschijnlijk niet naar de letter gaat uitvoeren, zal hij de Kamer wel tegemoet moeten komen. Hoe hij dat aanpakt zal moeten blijken.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).