Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Bij verzekeringsmaatschappij Ennia is deze week ook de machtiging van directeur Reinald Curiel om als procuratiehouder op te treden ingetrokken. Daarmee is de werkrelatie met Curiel als ceo en cco van de Ennia-werkmaatschappijen beëindigd.

ennia2Eerder berichtte deze krant dat de machtiging was ingetrokken van de door de Centrale Bank CBCS aangestelde commissarissen Faroe Metry en Dave Liqui-Lung. Uit een officiële bekendmaking van de CBCS elders in deze editie blijkt dat de intrekking van de beide commissarissen plaatsvond op maandag 22 juni en die van procuratiehouder/directeur Curiel een dag later op 23 juni.

De bekendmaking maakt niet duidelijk wat de reden is voor de intrekking en de Centrale Bank doet hierover geen andere mededelingen. De CBCS volstaat met de mededeling hierbij bekend te maken dat zij de Centrale Bank de machtigingen van genoemde personen, om namens haar bevoegdheden uit te oefenen die zij ingevolge de noodregeling heeft gekregen ten aanzien van Ennia Caribe Leven nv, Ennia Caribe Schade nv en Ennia Caribe Zorg nv (de werkmaatschappijen, red.) heeft ingetrokken. Deze publicatie vindt plaats ingevolge de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf.

Curiel was het enige directielid van Ennia dat ook na de noodregeling met instemming en op verzoek van de Centrale Bank aanbleef en een tijdje zelfs enig bestuurder was. Hij kreeg later op directieniveau versterking van financieel expert Lesley-Ann Harms-Brodie, die chief financial officer (cfo) is en nu de enige andere procuratiehouder is. Harms-Brodie is verzocht om de werkzaamheden over te nemen totdat het managementteam weer een volledige bezetting heeft. De CBCS geeft de voorkeur aan het intern aanvullen van het managementteam. Verder staat in het Handelsregister de CBCS ingeschreven als directeur van de Ennia-bedrijven.

De noodregeling geldt al sinds medio 2018. Alles is afhankelijk van de bereidheid van de aandeelhouder, de Amerikaanse miljardair Hushang Ansary, van Iraanse komaf, om kapitaal bij en terug te storten. En hoe snel dit gebeurt. Zijn onderneming Parman is eigenaar van Ennia.

Onder de noodregeling onderneemt de CBCS naar eigen zeggen al het mogelijke om het solvabiliteitstekort op te lossen. De uit de verzekeraars Leven, Schade en Zorg gehaalde gelden van de polishouders moeten ter beschikking worden gesteld aan de verzekeraars zelf. ,,De gelden dienen vervolgens verantwoord belegd te worden, waarbij rendementen daadwerkelijk aan de verzekeraars ten goede komen”, zo verklaarde de toezichthouder eerder.

Een solvabiliteitstekort betekent niet, zo beklemtoonde de CBCS, dat er ook een liquiditeitstekort is; de verzekeraars hebben, zodra beschikt kan worden over de rekeningen, voorlopig voldoende liquiditeit om aan hun uitkeringsverplichtingen te voldoen. Een solvabiliteitstekort wil zeggen dat het nakomen van uitkeringsverplichtingen ‘op termijn’ problemen kan opleveren.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).