Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Omdat de regering sinds 2012 een ‘tientallen miljoenenschuld’ heeft opgebouwd bij Selikor, heeft het vuilverwerkingsbedrijf nu in een brief aan minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Suzy Camelia-Römer (PIN) laten weten sommige diensten niet meer of minder te gaan leveren.

F02 Selikor krimpt dienstverlening2Wesley Kook, directeur van Selikor, legt uit: ,,Tussen Selikor en het Land is een zakelijke verhouding, vastgelegd in een beheersovereenkomst. Het Land koopt diensten in bij Selikor. Afgesproken is dat het Land elk jaar in januari een voorschot betaalt op de begroting van Selikor en dat aan het eind van het jaar een verrekening plaatsvindt. Het voorschot is altijd lager dan de begroting, dus moet er eind van het jaar eigenlijk nog door de regering geld toegelegd worden. Dit is sinds 2012 niet meer gebeurd. Dit betekent dus eigenlijk dat wij al heel wat jaren onze dienstverlening aan het voorfinancieren zijn.

Nu is voor ons ook de bodem in zicht en zijn wij genoodzaakt te bezuinigen op onze dienstverlening.” Kook legt uit dat onlangs een brief ontvangen is vanuit het ministerie van Financiën waarin uitgelegd wordt dat er niet meer met voorschotten gewerkt wordt, maar Selikor een vast bedrag krijgt van de regering. Dit bedrag is vijf procent minder dan wat de laatste jaren als voorschot betaald is. Kook: ,,Dit voorschot bedroeg meestal zo’n 55 procent van onze begroting, die rond de 40 miljoen per jaar bedraagt. In januari werd hier al vijf procent van afgehaald. Dat betekent dat er 50 procent van onze begroting vergoed werd en nu wordt gesteld dat hier nog eens 5 procent van af gaat. Dat komt dan neer op een vergoeding van 45 procent van onze begroting. We nemen daarom het zekere voor het onzekere en zullen dan ook onze dienstverlening daarop aanpassen. We moeten ook bezuinigen omdat de commerciele inkomsten vanwege de coronacrisis gedaald zijn.”

De directeur legt uit dat er 34 personen zijn die met vervroegd pensioen kunnen en dat hier dertig personen gebruik van gaan maken. Verder worden de diensten voor wat betreft frequentie naar beneden aangepast. Het gaat om schoonmaak van de openbare wegen, woonwijken en de binnenstad. Het ophalen van grofvuil zal in de toekomst waarschijnlijk alleen tegen betaling worden opgehaald. Verder moet ook gekeken worden naar overtollig personeel.

Er wordt gekort op overwerk in de avond en weekenden en er wordt ook geen personeel meer ingehuurd via uitzendbureaus. Dat houdt in dat als er te weinig capaciteit is, sommige diensten niet geleverd worden. Dat kan ook gelden voor het ophalen van huisvuil en het legen van kliko’s.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).