OWCS: Openhouden was niet langer verantwoord

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) is actief op zoek naar een integratiemogelijkheid van de Oranjeschool met een andere publieke school in de omgeving. Op die manier wordt toegang en continuïteit van het onderwijs voor de leerlingen gegarandeerd.

oranjeschoolDat laat het ministerie van OWCS weten in reactie op het nieuws dat de Oranjeschool de deuren gaat sluiten. De school aan de Penstraat heeft in de afgelopen jaren een drastische daling gekend van het aantal leerlingen. Ook het schooljaar 2020-2021 is hier geen uitzondering op; tot op heden hebben slechts ongeveer vier leerlingen zich voor groep 1 ingeschreven. Het ministerie van OWCS, dat deze ontwikkeling van dichtbij heeft gevolgd, geeft aan zich bewust te zijn van het feit dat het niet langer houdbaar en verantwoord is om de school open te houden en is daarom actief op zoek gegaan naar een oplossing in de vorm van integratie. Tegelijkertijd is een oplossing gezocht voor het schoolgebouw en is besloten om daar de Dienst Openbare Scholen (DOS) onder te brengen.

Wat betreft de sector Onderwijs en Wetenschap van DOS, worden verschillende herstructureringstrajecten uitgevoerd die uiteindelijk moeten leiden tot een betere kwaliteit van het onderwijs. In het kader van deze structurele wijzigingen, worden de nodige stappen genomen om zowel docenten als ouders te informeren over de wijzigingen bij de Oranjeschool. Aan ouders is verteld dat in de wijk, op praktisch dezelfde afstand, drie andere scholen van het funderend onderwijs zijn - waaronder Pedro Luis Brion - waar leerlingen van de Oranjeschool terechtkunnen. ,,Zo kunnen ouders gerust zijn en erop rekenen dat hun kinderen toegang blijven hebben tot onderwijs op niveau”, aldus het ministerie van OWCS.

DOS heeft ook uitgebreid gesprekken gevoerd met docenten en hun de optie aangeboden om tussen enkele andere scholen te kiezen om les te kunnen blijven geven. Afgelopen zaterdag vond een bijeenkomst plaats tussen het DOS-bestuur en docenten van de Oranjeschool en vakbond Sitek. ,,De vergadering vond in een positieve sfeer plaats waarbij een akkoord is bereikt”, aldus DOS, die benadrukt de docenten van de Oranjeschool te waarderen. In de loop van deze week zullen ouders worden uitgenodigd om te praten over de veranderingen die gaan plaatsvinden.

De verhuizing van DOS naar de Oranjeschool komt overeen het traject van het ministerie van OCWS om de gebouwen die door de overheid worden gehuurd, te evalueren en met voorstellen te komen om verschillende afdelingen en organisaties van het ministerie te reorganiseren. In de nabije toekomst kan ook de verhuizing van het volledige ministerie naar het voormalige Bestuurskantoor worden verwacht.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.