Na herstructurering verder als ‘nieuwe NIB’ voor consortiumleningen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - NIBanc, National Investment Bank (NA) nv, wordt na dertig jaar opgedoekt. De bankinstelling heeft op eigen initiatief en in overleg met de Centrale Bank CBCS verzocht om intrekking van de bankvergunning.

F02 NIBanc opgedoektDe naam NIB blijft behouden, gezien de goede reputatie. Een ‘nieuwe NIB’ gaat verder met advisering van consortiumleningen en blijft daarmee als niche behouden binnen Banco di Caribe, die 100 procent moedermaatschappij is van NIBanc. Zo verneemt het Antilliaans Dagblad uit meerdere goede bronnen.

NIBanc is onderdeel van Parman International, het Amerikaanse private equity concern van miljardair Hushang Ansary, die in het Caribisch deel van het Koninkrijk tevens eigenaar is verzekeringsmaatschappij Ennia en Banco di Caribe.

Laatstgenoemde heeft naar verluidt één of enkele NIBanc-medewerkers overgenomen, maar een ander deel kreeg een vervroegde uittreedregeling aangeboden. De particuliere investeringsbank, met vestiging op Curaçao, richtte zich met name op financiering van infrastructurele ontwikkelingsprojecten in de Caribische regio en Midden-Amerika. NIBanc begon dertig jaar geleden, op 30 maart 1990, als onderdeel van de Nederlandse investeringsbank NIB Capital. Gedurende achttien jaar nam deze bank het voortouw bij veelal grootschalige investeringen in ruim vijftig transacties met een totale waarde van ruim 1,5 miljard dollar (2,7 miljard gulden).

Het ging daarbij om luchtvaart, financiële dienstverlening, infrastructuur, hotels en hospitality, mijnindustrie, olie en gas, havenfaciliteiten en -constructie, energieproductie en -distributie, vrachtverkeer, telecommunicatie en drinkwaterproductie. In november 2006 werd NIBanc overgenomen door Parman International. Als gevolg daarvan kwam de investeringsbank te zitten in de financiële groep met Banco di Caribe en verzekeraar Ennia. De laatste jaren werd er geen winst gemaakt. Na veertien jaar stopt NIBanc, dat bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als National Investment Bank (NA).

NIBanc is een volledige dochter van Banco di Caribe nv en bevindt zich momenteel in een proces van herstructurering, zo verneemt deze krant. Reden hiervoor was dat haar businessmodel al geruime tijd niet meer efficiënt werkte. De beslissing hierover was al vorig jaar genomen en is niet gerelateerd aan Covid-19. De activiteiten worden voortgezet door een andere dochtermaatschappij van Banco di Caribe.

Hierbij was afvloeiing dan wel vervroegde uittreding van vijf personeelsleden ‘helaas onvermijdelijk’, verneemt de redactie. Benadrukt wordt dat Banco di Caribe de derde bank is van Curaçao en in 2019 een winst van ruim 23 miljoen realiseerde. De jaarcijfers zijn in te zien op de website.

De NIBanc-vennootschap kende in 2007 een statutenwijziging en had als bedrijfsdoelstelling: het optreden als bank- en kredietinstelling, en het verlenen van financiële diensten, het handelen in effecten en waardepapieren zulks ten behoeve van niet-ingezetenen van de Nederlandse Antillen, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen, een en ander met inachtneming van de bepalingen van de Landsverordering Toezicht Bank- en Kredietwezen 1994 (LTBK). Er was dus sprake van een bankvergunning. Die wordt nu op eigen verzoek en in overleg met de CBCS ingetrokken.

NIBanc kent twee directeuren, Ildefons ‘Fons’ Simon en Percival Virginia, die beiden ook directeur zijn van Banco di Caribe. Verder telt de raad van commissarissen (RvC) drie leden: Cornelis ‘Cees’ Rokx, Dave Liqui-Lung en Faroe Metry.

De National Investment Bank (NA) was lange tijd gevestigd in het statige gebouw aan de J.B. Gorsiraweg 4 pal naast het Ennia-kantoorpand. Al enige tijd zijn de activiteiten verplaatst naar Banco di Caribe. Ook op Aruba en Sint Maarten is de bank operationeel, ook daar vanuit de lokale kantoren van Banco di Caribe. De website van NIBanc is nog wel actief, maar vermeldt geen informatie over de herstructurering.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.