40% Bedrijven heeft belastingachterstand; geen verrekening met NOW

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In verband met de NOW-subsidieregeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) heeft Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) deze dagen de controles opgevoerd.

 

sbab2Dat is nodig ook, want zo’n 40 procent van de ondernemingen is niet bij. Aldus SBAB-directeur Sherwin Casper in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad. Deze krant benaderde het belastingaccountantsbureau in verband met klachten van ondernemers die aangeven dat er ‘paniek’ zou zijn onder zakenlieden omdat de SBAB bezig is ondernemers te benaderen om achterstallige belasting te innen, anders wordt die verrekend met de NOW-uitkering.

Casper legt uit dat zijn medewerkers bezig zijn, ten eerste, om vast te stellen of bedrijven voldaan hebben aan de verplichting om hun werknemers te betalen. Ten tweede stelt de SBAB vast of desbetreffende bedrijven hoge belastinschulden hebben. ,,Deze bedrijven worden verzocht zo spoedig mogelijk een betalingsregeling te treffen”, aldus de directeur.

Hij vervolgt: ,,Bedrijven die veel openstaande belastingaangiften hebben, worden verzocht om deze aangiften alsnog in te dienen zodat de taxatieve aanslagen als gevolg hiervan kunnen worden verminderd om tot reële schuldbedragen te komen.” Bedrijven in staat van faillissement krijgen, aldus Casper, ‘uiteraard geen NOW- uitkering’. ,,Voor de rest wordt ieder bedrijf betaald.”

Geconfronteerd met deze klacht - ‘ondernemers denken dat de overheid geld nodig heeft en op deze manier de fondsen van de NOW naar zich toe wil trekken’ - zegt de SBAB-directeur met klem dat ‘er zeker geen sprake is van verrekening door de overheid’.

,,Bij bedrijven waarbij wij grote twijfels hebben of ze de werknemers zullen betalen, zorgen wij dat de SVB (Sociale Verzekeringsbank) de werknemers direct betaalt”, legt Casper verder uit. ,,Het zijn deze bedrijven die de overheid van allerlei onwaarheden betichten en zelf voor 40 procent niet aan hun belastingverplichtingen voldoen, die ons richting Nederland in een bedelpositie hebben gebracht.” Volgens de SBAB-directeur is die 40 procent in vrijwel álle bedrijfssectoren het patroon.

Diverse ondernemingen zijn deze dagen aangeschreven door de ‘compliance-medewerker’ van het belastingaccountantsbureau. Met het verzoek om aangiftes alsnog online in te dienen. Daarnaast worden bedrijven verzocht om, als zij belastingschulden hebben en ze niet in staat zijn om deze schulden direct te betalen, contact op te nemen met de Ontvanger om na te gaan of zij in aanmerking komen voor een betalingsregeling. ,,Uw informatie kan van belang zijn voor uw NOW-subsidieaanvraag in het kader van de Covid-crisis”, aldus SBAB.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.