Grote opkomst overheidsdienaren: 1.109

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Van de 1.109 ambtenaren die gisteren een stem hebben uitgebracht, hebben 913 (82 procent) ervoor gekozen niet akkoord te gaan met de 12,5 procent korting op het arbeidsvoorwaardenpakket op jaarbasis en ook om niet met een tegenvoorstel te komen. Deze optie werd door de vakbonden ‘nada nada’ (helemaal niets) genoemd.

nadanadaDe vijf vakbonden vertegenwoordigd in de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) hebben gisteren de leden twee keuzes voorgelegd om over te stemmen: om niet akkoord te gaan met de 12,5 procent korting op het arbeidsvoorwaardenpakket op jaarbasis en ook niet met een tegenvoorstel te komen. De vakbondsleiders noemen deze optie in hun uitleg ‘nada nada’. De grote meerderheid heeft hiervoor gekozen.

De tweede keuze was om door te gaan met onderhandelen (‘sigui negoshá). Uitgelegd wordt dat de vijf vakbonden binnen CCvV elk een voorstel hebben gedaan en dat als deze optie wint, uit de vijf voorstellen op democratische wijze een keuze wordt gemaakt om mee verder te onderhandelen binnen het CGOA. Hier kiezen 170 ambtenaren voor. Er zijn twintig ongeldige en zes blanco stemmen uitgebracht.

Over de eerste optie legt Amadeo Vilchez van politiebond SAP tijdens de gisteren in het Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) gehouden bijeenkomst uit: ,,Het gevolg hiervan kan zijn, en daar moeten we eerlijk over zijn, dat de regering ons de maatregelen kan opleggen. Die ruimte biedt de Landsverordening georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. Waarom zouden we dat laten gebeuren?”

Adrie Williams van overheidsbond Abvo legt bij deze optie overigens uit dat als er niet akkoord gegaan wordt met de bezuiniging van 12,5 procent de onderhandelingen niet per definitie stoppen. ,,Zolang er onderhandeld wordt en er geen akkoord is, gebeurt er niets.”

Tijdens de uitleg gisteren in het SDK waar de ambtenaren samengekomen zijn, worden nog voordat de uitleg geëindigd is, stembiljetten in de stembus gedeponeerd. Vilchez hamert er herhaalde malen op dat de aanwezige leden niet meteen moeten gaan stemmen en eerst de uitleg moeten afwachten. ,,We kunnen wel samen zingen, maar blijkbaar niet samen luisteren”, zo roept hij uit. Zijn oproep lijkt echter het tegengestelde effect te hebben: veel mensen lopen naar de stembus en doen daar demonstratief hun stembiljet in. De meesten naar nu blijkt zijn ‘niet akkoord’ en dat is ook te verwachten, gezien de stemming die er heerst en het gejuich dat opgaat bij uitlatingen van vakbondsvoorzitters en leden in de zaal als er in deze richting gesproken wordt. Vilchez nogmaals: ,,Hoe kun je nu al stemmen als je geen informatie hebt? Ik moet nog wel uitleggen dat als er geen geld is, het overheidsapparaat niet kan functioneren. Willen we dat ja of nee? Ik neem jullie niet mee in een avontuur. Jullie moeten je stem en de gevolgen daarvan straks zelf kunnen dragen. Als er gekozen wordt om niet akkoord te gaan, dan kan het gevolg zijn dat er over een tijdje geen geld is.”

Een van de leden in de zaal vindt de uitleg maar onduidelijk: ,,De scenario’s van de regering zijn duidelijk uitgelegd, maar er is geen standpunt van de vakbonden naar voren gebracht.” En dat blijkt te kloppen. Nogmaals wordt vanuit de vakbondsleiders uitgelegd dat zij eerst het mandaat van de leden willen hebben om met een van de vijf in de CCvV gepresenteerde voorstellen verder te gaan. Dan moet voor ‘sigui negoshá’ (doorgaan met onderhandelen) gestemd worden. De andere optie is ‘nada nada’ (niets doen en niet akkoord gaan).

Elvis Juliana van de politiebond NAPB somt nog eens op wat er allemaal al ingeleverd is in de afgelopen jaren: indexering, loontrede, lumpsum. Zijn vraag ‘wat moeten we nog meer van de ambtenaar afnemen?’, wordt met luid gejuich ondersteund.

Ook Darius ‘Lio’ Plantijn van onderwijsbond Sitek, krijgt met een hard applaus bijval als hij zegt: ,,Vanaf 2015 hebben leerkrachten geen enkele ‘incentive’ gekregen. Nu moeten we de schok verwerken dat er volgend jaar 46 miljoen gulden gekort wordt op onderwijs. Hoe kan je 45 miljoen gulden halen uit een pot die niet bestaat? Wij zijn tegen 12,5 procent. Wij zijn het hart van Curaçao. Wij kunnen werken zonder overheid, maar de overheid kan niet zonder ons (gejuich, red.). Wat nu gebeurt heeft niets te maken met Covid-19, maar met slecht beleid van vele regeringen (gejuich, red).”

Na de uitleg volgt een vragenronde. Een vrouw in het publiek oppert dat de regering wat creatiever moet zijn en andere bezuinigingen moet doorvoeren dan geld van het inkomen van ambtenaren afhalen. Een ander lid uit de zaal: ,,Er moet eens een einde gemaakt worden aan corruptie. We praten er nooit over, maar dat is ons probleem.” Een vrouw wil nog eens zeker weten of ze voor niets naar SDK gekomen is of niet: ,,Is er al een akkoord over de 12,5 procent?” Williams: ,,We zijn nog niet akkoord over de 12,5 procent, daarom zitten we hier.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).