Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) zal in 2021 45,8 miljoen gulden moeten bezuinigen. Dit blijkt uit een memo in handen van het Antilliaans Dagblad.

schoolDaarin wordt verslag gedaan van de begrotingsaanschrijving voor 2021 en de bezuinigingen die bij alle ministeries moeten plaatsvinden, maar specifiek beschrijft het wat er bij OWCS gekort moet worden. In het algemeen zal er bij alle stichtingen 18 procent gekort worden en ook de operationele kosten van de overheid zullen verlaagd worden met 18 procent vanwege de krimp in de economie. Meer specifiek zal er voor 15,7 miljoen gulden gekort worden op OWCS-subsidies.

De grootste kortingen zijn op de begroting die Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) beheert voor een totale inkorting van ruim 39,2 miljoen gulden. Het gaat voornamelijk om inkortingen van de subsidies aan de bijzondere schoolbesturen en de verschillende stichtingen. ,,De inkortingen van de begroting van het ministerie zijn aanzienlijk”, zo wordt geconstateerd in het memo gedateerd 18 mei 2020. Om de bezuinigingen waar te maken wordt voorgesteld het ministerie van OWCS te reorganiseren.

,,Het ministerie functioneert niet optimaal in de huidige samenstelling”, aldus het memo. De huidige bezetting van het ministerie is hoog maar niet effectief en functioneel, zo wordt geconstateerd. ,,We dienen zo veel mogelijk te herstructureren rekening houdend met de capaciteit van de huidige bezetting”, is het interne advies. Er kan 300.000 gulden gekort worden op het inhuren van extern personeel zoals beveiliging en schoonmaak van alle gebouwen van het ministerie. Ook op huur kan bezuinigd worden voor een bedrag van een kleine 550.000 gulden. De plannen om gezamenlijk naar het oude Bestuurscollege te verhuizen moeten doorgezet worden, zo vinden de opstellers. Verder kan ook gekort worden op water en elektriciteit voor een bedrag van 1,2 miljoen gulden.

Een ander voorstel is om nu echt werk te maken van het afschaffen van het gratis onderwijs. Het gratis onderwijs kost het ministerie elk jaar ruim 18 miljoen gulden. Gerekend wordt op een besparing van minimaal 50 procent. ,,De werkelijkheid is dat er ouders zijn die wel degelijk zelf hiervoor kunnen zorgdragen”, zo wordt aangevoerd.

Op schoolvoeding kan 600.000 gulden bespaard worden want ‘dit traject loopt al jaren niet’. Wat betreft het Vergoedings- en Verantwoordings (V&V)-stelsel moet de wet veranderd worden, maar, zo wordt geopperd: ,,Een oplossing voor de schoolbesturen die door deze inkortingen echt werkelijk in financiële problemen komen, is het fuseren van scholen of schoolbesturen.” Ook stichtingen kunnen fuseren. De begroting van de Dienst Openbare Scholen (DOS) wordt in elk geval gekort met in totaal 1,8 miljoen gulden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).