GMN: Selectie viel door rampsituatie buiten reguliere procedure

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het bedrijf TExperience bv is zonder de formele (aanbestedings)procedure als enige door de overheid geselecteerd en ingezet voor het contact en de coördinatie met de quarantainehotels. Dat moest wel zo gaan in verband met de urgentie en het feit dat sinds medio maart officieel de rampsituatie is afgekondigd.

melforgmnDat stelt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), secretaris-generaal Sharlon Melfor. Dat dit in uitzonderlijke situaties kan en mag, werd hem naar eigen zeggen ook bevestigd door zijn collega-SG van Financiën.

Er is maatschappelijke opwinding ontstaan over de exclusiviteit die TExperience kennelijk kreeg en de vraag op grond waarvan. De opwinding wordt mede veroorzaakt door toedoen van Statenlid Amparo dos Santos van oppositiepartij KdNT (Kòrsou di Nos Tur), die op televisie ook enkele facturen van TExperience aan GMN liet zien. Hij beweert dat hier sprake is van bevoordeling van het bedrijf van Thakaidzwa ‘Thakai’ Doran, die volgens Dos Santos een relatie heeft met de stiefdochter van minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid.

In een verklaring neemt Melfor alle verantwoordelijkheid op zich. ,,Ik ben degene geweest die TExperience heeft benaderd om deze diensten te verlenen, die dat tot nu toe naar volle tevredenheid doet.” Elders in deze krant licht Melfor de gevolgde procedure toe.

Als SG van GMN maakt hij deel uit van het crisisteam in verband met de Covid-19-pandemie en in die hoedanigheid nam hij het op zich om de 85 Amerikaanse medici, die naar Curaçao kwamen om te assisteren in het geval van een uitbraak, onderdak te bieden.

Vervolgens was Melfor ook belast met de organisatie van hetzelfde ten behoeve van Curaçaose ingezetenen die terugkeerden uit het buitenland en die eerst verplicht veertien dagen in quarantaine moesten blijven. Daarvoor werden, aldus de GMN-ambtenaar, in samenspraak met toeristenbureau CTB drie hotels in Otrobanda geselecteerd.

Tijdens een van de vergaderingen van het crisisteam werd gesproken over mogelijke bedrijven die gespecialiseerd zijn, onder meer wat betreft crowd management, die ingeschakeld konden worden. En bij die gelegenheid viel de naam van TExperience. Directeur Doran zegt desgevraagd tegen deze krant al een ‘trackrecord’ te hebben. Hij was betrokken bij evenementen als Kaya Kaya (tweemaal), Urban, Chata Flavors, Buenavista-vuurwerkshow en Rei Di Kaya Jump In. ,,Daarnaast zijn wij een van de weinige ondernemingen die gedurende de coronaperiode supermarkten bijstonden met de organisatie van crowd management, zoals Mangusa Hypermarket gedurende twee maanden en ook Esperamos.”

Op grond daarvan nam GMN-topambtenaar Melfor contact op met TExperience om tevens te assisteren ten aanzien van de contacten met ‘andere stakeholders’, waaronder vijftien hotels en appartementencomplexen, ABC Busbedrijf, CTB, de Immigratiedienst, Directie Buitenlandse Betrekkingen, ESF 6 en EPI. ,,Om de verplichte quarantaine op verantwoordelijke wijze in te richten”, aldus Melfor, die erop wijst dat hij belast is met de coördinatie van het verblijf, transport, bewaking en de administratie van de quarantaine bij de diverse hotels.

Het gaat inmiddels om circa 500 personen die in quarantaine verblijven en die 24 uur per dag gedurende veertien dagen in de gaten moeten worden gehouden.

Enkele facturen van TExperience die oppositielid Dos Santos op tv toonde en die inmiddels via sociale media worden gedeeld, tonen forse bedragen, waaronder een van ruim 60.000 gulden. Dit zijn zeker niet alleen inkomsten van het bedrijf van Doran, zegt de SG, maar hierop staan ook vergoedingen aan derden die moeten worden voldaan, namelijk van partijen die door TExperience zijn gecontracteerd voor de uitvoering van vervoer, security, het plaatsen van dranghekken en administratie. ,,Ik als SG van GMN coördineer, controleer en accordeer alle facturen”, zegt Melfor. Curaçao Tourist Board (CTB) heeft daarbij bijgestaan en ook bepaalde betalingen voor crisismanagement voorgeschoten ‘omdat zij dit sneller kunnen verwerken’. Het gaat dan om hotels die kampen met acute liquiditeitstekorten en niet kunnen wachten op trage uitbetaling. CTB stuurt de rekeningen daarna door naar het crisismanagement.

In principe kost quarantaine 250 gulden per persoon per dag. Dat is de overnachting inclusief drie maaltijden per dag. In de meeste gevallen verzorgen de hotels de maaltijden zelf. Het is onduidelijk hoeveel TExperience en hoeveel de hotels ontvangen. De tarieven blijken te verschillen en zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag of er één persoon op een kamer zit of een echtpaar van twee, soms zelf met een kind erbij.

Een hotel geeft desgevraagd aan ongeveer 150 gulden per persoon per dag te ontvangen en daarvoor verblijf, schoonmaak en de maaltijden te leveren. Het bedrijf van Doran doet dan voorafgaand een inspectie - ofwel ‘Setup location’, zoals op de factuur aan GMN staat - voor 1.000 gulden per locatie. ‘Coordination TX’ kan dan per keer tussen de 5.000 en 10.000 gulden kosten. En de ‘Admin & Customer Desk’ ruim 12.000 gulden. Bij het betreffende hotel wordt dan een persoon gestationeerd die voor de contacten tussen de quarantainegasten en de buitenwereld zorgt.

Minister Camelia-Römer van Gezondheid, politiek verantwoordelijk voor het ministerie, wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren maar verwijst naar de hoogste ambtenaar van GMN. De directeur van TExperience, Doran, zegt tegenover deze krant ‘niet de opdrachtgever te zijn, dus kan ik niets zeggen over de tarieven, de gehanteerde criteria en overwegingen’. ,,Dat is volledig aan de SG van het ministerie van GMN.” Hij wil wel benadrukken dat zijn bedrijf niets van doen heeft met zogenaamd verplichte afname van maaltijden, zoals in berichten op sociale media wordt beweerd. ,,Dat is iets tussen CTB en de betrokken hotels. Wij zijn ingehuurd voor de coördinatie van inspectie, transport en bewaking en daarvoor schakelen wij weer anderen in.”

De besloten vennootschap TExperience (in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel bekend onder ‘T experience bv’) is in maart 2019 opgericht. De bedrijfsdoelstelling luidt: ,,Persoonlijke begeleiding en counseling. Onderwijs en Training. Zakelijk dienstverleningsbureau. Beheersorganisatie. Vermogensbeheer.” Enig bestuurder is de 39-jarige Thakai Doran, vooral bekend van zijn vorige functie als directeur van FDDK (Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou).

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.