RIVM: Bij openstellen grenzen wel risico herintroductie coronavirus

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert de Caribische delen van het Koninkrijk ‘ervaring op te gaan doen met relatief beperkte aantallen toeristen’.

toeristenMet andere woorden: het toerisme weer langzaam op te starten. Het advies is daarbij dat de activiteiten en daarmee het ‘contact met de lokale bevolking beperkt worden’ en dit ‘geleidelijk uit te breiden dan wel in te perken’. Dit schrijft Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de ministers van Gezondheid van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland (in verband met de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Het OMT realiseert zich dat het voor bestuurders een ‘groot dilemma’ is om prioriteit te geven aan economische activiteiten versus volksgezondheidsrisico’s. Echter, het OMT kan naar eigen zeggen alleen uit een medische/epidemiologische/microbiologische invalshoek adviseren.

Het team benoemt de risico’s van sommige potentiële keuzes en adviseert - indien toeristen worden toegelaten - risicoreducerende maatregelen en goede voorbereidingen te treffen om een mogelijke uitbraak sneller te kunnen detecteren. ,,Het OMT concludeert dat bij het openstellen van de grenzen het niet de vraag is of, maar vooral wanneer en in welke mate er sprake is van herintroductie van het virus. Het openstellen van de grenzen voor toeristen (uit landen waar de transmissie op grote schaal plaatsvindt) zal namelijk altijd leiden tot het introduceren van het coronavirus in het ontvangende land”, schrijft Van Dissel. Het risico hierop is sterk afhankelijk van de epidemiologische situatie in het land waar de toeristen vandaan komen. ,,Deze epidemiologische situatie verandert met de tijd. Het risico op introductie en transmissie is sterk afhankelijk van de keuze voor welke toeristen de grenzen worden opengesteld.”

De kans op een toerist met Covid-19 is momenteel 10 tot 50 keer zo hoog als deze uit de Verenigde Staten komt dan als hij uit bijvoorbeeld Nederland afkomstig is. ,,Met de keuze voor het openstellen van grenzen voor toerisme is het van belang hiermee rekening te houden.”

Vandaar het advies ‘selectiebeleid toe te passen’ voor landen waaruit toeristen worden toegelaten. Verder om triage van passagiers uit te voeren voor vertrek door middel van vragenlijsten en moleculaire testen en beoordeling direct na aankomst. Daarnaast om goede afspraken te maken met de industrie over hygiëne en afstandbeperkende maatregelen en deze strak te controleren; laagdrempelig testbeleid en intensief bron- en contactonderzoek bij beroepsgroepen die in aanraking komen met toeristen te implementeren; en ‘de bevolking zorgvuldig te informeren’ over en voor te bereiden op de risico’s die met de komst van toeristen worden geïntroduceerd en de gedragsmatige aanpassingen die gewenst zijn om de risico’s te verlagen.

Het advies is opgesteld na het derde OMT Cariben van 29 mei. Voor dit OMT waren vertegenwoordigers van de public health, de medisch microbiologische laboratoria, de ziekenhuizen en de ambulancezorg uitgenodigd van de vier landen van het Koninkrijk.

Het OMT stelt wel randvoorwaarden, namelijk om zorg te dragen voor een adequate testcapaciteit op het eiland zelf, waarbij snelle uitslagen worden gegarandeerd; en verder zorg te dragen voor een adequate capaciteit van de publieke gezondheidszorg en in het bijzonder de infectieziektebestrijding.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).