Konket: Salariskorting 12,5% over een jaar en totaalpakket

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Om de koopkracht en de vooruitzichten op pensioenopbouw zo veel mogelijk te behouden, wordt er niet gekort op het basissalaris van ambtenaren. Verder zijn personeelsleden in de laagste schalen die door de verlaging onder het minimumloon zouden uitkomen, uitgesloten van de bezuinigingen.

brutosalarisDe Raad van Ministers van Curaçao heeft besloten deze twee uitgangspunten te hanteren bij de door Nederland, in verband met de al verstrekte en de nog te verstrekken liquiditeitssteun, opgelegde verlaging van 12,5 procent voor medewerkers in de publieke sector.

Minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) legt tegenover deze krant nog eens uit: ,,Wat staatssecretaris Raymond Knops in zijn brief schrijft over de korting van 12,5 procent is dat dit moet gaan over het totale pakket arbeidsvoorwaarden op jaarbasis.”

In het eerste scenario wordt het vakantiegeld 2021 van 6 procent geheel geschrapt. De loontrede van 3 procent wordt bevroren. Het aantal vakantiedagen wordt verminderd met 3,5 procent, wat neerkomt op gemiddeld 6,5 uren minder vakantie in een jaar. De pensioenpremie blijft echter onveranderd, evenals de sociale premies. De cijfers zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek. Bij elkaar komt dit uit op -12,5 procent.

In het tweede scenario wordt 4,5 procent van het vakantiegeld gekort en krijgt de ambtenaar dus nog 1,5 procent uitbetaald. Het aantal vakantiedagen blijft onveranderd. De loontrede wordt bevroren. Bij de afdracht van pensioenpremies komt er een verschuiving tussen werkgever en werknemer, waarmee de overheid 3 procent bespaart en de ambtenaar 3 procent betaalt.

In plaats van dat de werkgever (lees: overheid) 12 procent aan premie betaalt en de werknemer 6 procent, gaan beiden 9 procent betalen. De 3 procent meer die de ambtenaar betaalt is wel aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Ten aanzien van de premies voor de algemene ouderdomsvoorziening (aov) en de algemene weduwen- en wezenwet (aww): deze worden aan werkgeverskant met 1 procent verlaagd en aan werknemerskant met 1 procent verhoogd, naar respectievelijk 8,5 en 7,5 procent. Bij de premie basisverzekering ziektekosten (bvz) geldt in dit scenario ook een verschuiving met 1 procent, naar 8,3 en 5,3 procent. De overheid bespaart hiermee in totaal 2 procent en de ambtenaar betaalt die 2 procent meer.

Deze laatste premie-aanpassingen betreffen overigens ‘de gehele beroepsbevolking’, dus ook het bedrijfsleven. Met als voordeel, zo staat in het scenario: ,,Vermindering operationele kosten van bedrijfsvoering private sector en verlaging ‘cost-of-doing business’ bedrijfsleven”. Ook hier komt de som uit op -12,5 procent.

Uitgelegd wordt nog dat de bezuinigingen betrekking hebben op alle medewerkers in de (semi)publieke sector. ,,Hierbij inbegrepen overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor minimaal vijftig procent worden gefinancierd vanuit de begroting.” Anders dan wat deze krant gisteren nog berichtte, heeft de regering weliswaar drie scenario’s besproken, maar uiteindelijk gekozen om er twee in te dienen bij het CGOA (Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken). Dat overleg vindt maandagmiddag 1 juni plaats.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).