‘Er komt een oplossing voor de salariskorting’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Armin Konket (MAN) is ervan overtuigd dat er een oplossing komt voor de korting op salarissen van ambtenaren met 12,5 procent, waar alle partijen tevreden over kunnen zijn. Dat heeft hij gisteren tegenover deze krant verklaard nadat er in de ministerraad over vergaderd is.

konket,,Er wordt naar verschillende factoren in de arbeidsvoorwaarden gekeken om tot die 12,5 procent te komen. Alle opties zijn open, dus er wordt gesproken over korten in de secundaire arbeidsvoorwaarden, het salaris, de vakantie-uitkering of de pensioenpremies waarbij de werknemers bijvoorbeeld meer gaan afdragen”, zo legt Konket nader uit.

Gisteravond is een ambtelijke commissie nog verder gegaan met het uitwerken van de voorstellen en de onderbouwing ervan, en dit wordt vandaag in een vervolgvergadering van de ministerraad besproken. ,,Met de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) is afgesproken dat zodra het voorstel op tafel ligt, dit doorgestuurd zal worden. Er kan daarna nog onderhandeld worden over de getallen en cijfers.”

De wet schrijft voor dat er binnen het CGOA consensus bereikt moet worden over veranderingen in de rechtspositie van ambtenaren. In een eerder gevoerd gesprek met de bonden binnen de CCvV kreeg Konket de indruk dat er begrip was voor de penibele situatie van de overheid en de eisen vanuit Nederland. ,,Mocht er niet tot overeenstemming gekomen worden, dan biedt de wet nog de mogelijkheid dat de Raad van Advies (RvA) een advies uitbrengt. Als er geen bereidheid is tot samenwerking dan kan ook nog afgeweken worden van de overeenstemmingsvereiste in de wet. Er hoeft geen arbitrage aan te pas te komen, want dat duurt te lang. We hebben het hier over een urgente situatie”, aldus Konket tot slot. Overigens adviseerde de RvA, nog vóór de corona-uitbraak, met betrekking tot het invoeren van de nullijn dat de partijen met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om er samen uit te komen. Ondanks het feit dat er een patstelling was en de bonden geen gehoor gaven aan de geplande CGOA-vergaderingen.

De politievakbonden SAP en NAPB en ambtenarenvakbond Abvo zijn het niet eens met de 12,5 procent loonkorting die als gevolg van de noodsteun vanuit Nederland wordt opgelegd. Dat is gisteren in een vergadering met 250 tot 300 leden naar voren gekomen. NAPB-voorzitter Elvis Juliana legt uit dat de vergadering onder werktijd gisteren vooral bedoeld was om de leden informatie te geven over de salariskorting op basis van een gesprek die de bonden hebben gehad met de minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR).

,,De humanresourcesafdeling van de regering is bezig met het uitwerken van enkele scenario’s. In de ministerraad (van gisteren, red.) zijn enkele voorstellen besproken waarover we in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) meer zullen horen. Ook onze leden zijn met voorstellen gekomen die we nog gaan samenstellen en inventariseren”, aldus Juliana. Naar zijn zeggen hebben de vijf vakbonden vertegenwoordigd in het CGOA ook enkele scenario’s voorbereid buiten de setting van het CGOA. Juliana: ,,Partijen zullen dus met voorstellen komen waarover onderhandeld moet worden binnen het CGOA. Onze leden willen in elk geval niet inleveren omdat we van mening zijn dat ambtenaren en ook de politie altijd moeten inleveren, zoals de vakantieuitkering, de indexering en de loontrede.”

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.