Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Niet alle scholen voor funderend onderwijs (fo) zullen maandag op dezelfde manier opengaan, zo blijkt uit een belronde langs de drie grote schoolbesturen op het eiland, het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) en de Dienst Openbare Scholen (DOS).

schoolAlle scholen zullen een voorzichtige start maken om de leerlingen, ouders en leerkrachten te laten wennen aan het ‘nieuwe normaal’ waarbij rekening wordt gehouden met allerhande regels die in een protocol door de regering zijn voorgeschreven.

Het RKCS geeft leerkrachten de ruimte om daar zo lang als nodig is over te doen, ook het openbaar onderwijs heeft de scholen vrij gelaten in hoe de eerste dagen of mogelijk zelfs weken georganiseerd worden, terwijl de VPCO alleen de eerste twee dagen van volgende week klein opstarten, met uitloop voor die docenten die dit wensen tot en met donderdag om vervolgens woensdag of vrijdag in elk geval volledig van start te gaan met alle leerlingen.

Lisette van Lamoen-Garmers, directeur van het RKCS, legt uit dat het bij dit schoolbestuur om de meeste scholen gaat op het eiland, waarvan sommige ook in achterstandswijken staan. ,,Wij willen bezien of ouders en leerlingen alle regels wel in een keer begrijpen en of instructies goed zijn doorgelezen. We beginnen met maandag en dinsdag de helft van de klassen, vervolgens woensdag en donderdag de andere helft. Als dit de eerste week goed gaat, kunnen scholen eigenhandig besluiten alle kinderen te ontvangen”, zo legt zij uit. ,,Het protocol zegt weliswaar dat scholen weer volledig open kunnen, maar ik heb met de schoolleiders gesproken die vooral om organisatorische redenen vinden dat niet alle kinderen tegelijk ‘als vanouds’ naar school kunnen komen. We moeten ons namelijk aan een heleboel regels houden, zoals het samenspelen van niet te grote groepen kinderen, het gebruik van de toiletten en het kunnen wassen van de handen. Met kleine kinderen is het lastig om dat allemaal aangeleerd te krijgen en ik ben wel verantwoordelijk voor het goede verloop van alle regels. Ook menen sommige scholen dat er meer tijd nodig is om na te gaan hoe het gaat met de kinderen, in verband met de (problematische) thuissituatie en de mogelijk opgelopen achterstanden. Leerkrachten willen de tijd hebben om met de kinderen te kunnen praten, over hoe alles gegaan is en hoe ze zich erbij gevoeld hebben. Dat werkt makkelijker in kleinere groepen. Als leerkrachten en schoolhoofden zeggen dat ze het allemaal best moeilijk en ingewikkeld vinden, dan moet ik als directeur ook luisteren naar hun gevoelens en zorgen, want zij moeten het uiteindelijk allemaal uitvoeren. Het uiteindelijke doel blijft om weer volledig te functioneren in het ‘nieuwe normaal’, en liefst zo snel mogelijk, maar wel in het tempo dat de scholen aankunnen.”

De VPCO, die drie scholen voor fo onder zich heeft, stond al op 18 mei in de startblokken, maar moest toch wachten tot 1 juni. ,,Sommige leerkrachten willen eerst oefenen met kleine klassen en andere willen gelijk al volledig draaien. Ook wij houden er rekening mee dat de leerkrachten zich er comfortabel bij moeten voelen. De kinderen uit groep acht zijn ook welkom, ook als ze al dertien jaar zijn. Ik vind het heel belangrijk dat zij het schooljaar toch fijn en goed kunnen afsluiten”, aldus VPCO-directeur Maghalie van der Bunt-George. Zij stelt dat epidemioloog Izzy Gerstenbluth aangegeven heeft dat zelfs het voortgezet onderwijs open mag omdat hier medisch gezien geen bezwaar tegen is. Maar hier moet bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) eerst akkoord voor zijn. ,,Duurt dit te lang, dan heeft het geen zin meer, terwijl ik ook hier denk dat het heel belangrijk is het schooljaar met de leerlingen goed te kunnen afronden. Onze scholen zijn er in elk geval klaar voor.”

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.