Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Hoewel de ministers van Economische Ontwikkeling (MEO) en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) onlangs nog aankondigden dat deelnemers aan het project ‘Kla pa Turismo’ weer training kunnen krijgen en ook financieel ondersteund worden, is dit nog steeds niet het geval.

F05 Cursist Kla pa Turismo in de kou 1Dit wordt aangegeven door verschillende deelnemers aan het project. De regering heeft uitgelegd dat, om in aanmerking te komen voor een vergoeding van 1.000 gulden, deelname aan een online cursus verplicht is. Deze cursus begint naar verluidt op 1 juni, maar de cursisten - 46 in totaal - hebben door de coronacrisis direct hun baan verloren en sinds medio maart geen inkomen meer. Verschillende van hen zijn aangewezen op particuliere steun middels voedselpakketten. ,,In een onlangs gehouden online vergadering is ons beloofd dat we een kleine vergoeding zouden krijgen vanuit het steunfonds van SOAW ter overbrugging en dat we het bedrijf Impacto moesten bellen als we geen geld hadden gekregen. Tot nu toe heb ik nog niets ontvangen”, aldus een van de cursisten. Ook andere cursisten bevestigen dat ze nog geen steun hebben ontvangen. In een reactie van de inhoudelijk verantwoordelijke van het project, de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), stelt directeur Miles Mercera: ,,Chata heeft kennisgenomen van de moeilijke situatie die de Kla Pa Turismo-deelnemers momenteel ervaren en toont begrip hiervoor. Ter oplossing heeft Chata het online vervolgproject voorgesteld aan de regering. We zijn nog in afwachting van de laatste formaliteiten om te kunnen starten. Verwijzend naar de gelijke kansen en rechten van de participanten, heeft Chata iedere deelnemer tijdig geïnformeerd dat hij of zij zich dient aan te melden bij SOAW voor financiële steun tijdens deze crisis. Met betrekking tot het steunfonds vanuit SOAW om te overbruggen, heeft Impacto als partner van het project voor de deelnemers proberen te bemiddelen. Echter is SOAW de enige eindverantwoordelijke instantie die in dit kader een update kan geven.” Van de minister van SOAW, Hensley Koeiman, kreeg deze krant op gestelde vragen nimmer antwoord.

Op de vraag of de cursisten in staat zijn online lessen te volgen met internetverbinding en een device, antwoordt een van hen dat Chata probeert een laptop of tablet in bruikleen ter beschikking te stellen en een locatie te zoeken waar Wifi is.

Bij Kla pa Turismo worden cursisten, die uit een sollicitatieronde van 300 aanvragers uitgekozen zijn, opgeleid tot bedieningsassistent, keukenassistent of een baan in housekeeping. Mercera: ,,Het Kla Pa Turismo-project biedt gelijke kansen en rechten aan de deelnemer als een reguliere werknemer binnen de sector. Dit betekent dat de deelnemer net als ieder werknemer binnen de sector een arbeidsovereenkomst tekent met het desbetreffende bedrijf. Als gevolg van de genomen maatregelen met betrekking tot Covid-19 werden bedrijven genoodzaakt om diverse arbeidsovereenkomsten te beëindigen, waaronder ook die van de Kla Pa Turismo-deelnemers. Chata is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en aanbieden van de cursus en training aan de deelnemers en spant zich in om zo transparant mogelijk en te allen tijde de deelnemers te informeren over de dynamische en snel ontwikkelende situatie.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).